RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK54
Jaroslav Hruška, Svatopluk Šalda – Krajiny vzdálené i blízké