RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK98
Jaroslav Hruška, Svatopluk Šalda – Krajiny vzdálené i blízké