RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK43
Jaroslav Hruška, Svatopluk Šalda – Krajiny vzdálené i blízké