RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK734
Václav Markup – sochy, Kristina Markupová-Martinková – keramika

Kristina Markupová-Martinková – Zátiší s konvicí, 1978