RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK51
Heroldův komorní orchestr
Rabasova galerie v Rakovníku
Heroldova síň
28. května 1992 v 19.30 h
sólisté
Tomáš Krotil – kytara
Štěpánka Škochová – kytara
Petr Feller – zobcová flétna
Jana Fellerová – zobcová flétna
diriguje a uvádí Petr Suchomel

  Program:  
Znělka orchestru
J. H. Schmelzer – Sonata ad tabulam
A. Vivaldi – Koncert pro kytaru D dur, Koncert pro dvě kytary G dur

  Přestávka  
M. Haydn – Symfonie z Mythologické operety

     Sponzorem koncertu je Česká pojišťovna, zemědělské pojištění, Zemědělská pobočka Praha-Chodov.
     
     Vstupné 25 Kčs, mládež, důchodci a členové HS HKO 10 Kčs (při předložení průkazky).
     Předprodej v Oční optice na Husově nám. v Rakovníku a před představením v pokladně Rabasovy galerie.