RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1697
Roman Patočka a Ester Godovská
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
29. května 2003 v 19.30 h

  Program:  
W. A. Mozart – Koncert A dur 1. část (Allegro apperto)
J. S. Bach – Partita h moll (Allemande, Double, Corrente, Double)
J. Suk – Quqsi una ballata (Appasionato, Un poco triste, Burleska)
B. Martinů – 3 madrigalové tance (Poco moderato, Andante, Poco allegro)
E. Ysaye – Sonáta Ballada

  Přestávka  
A. Dvořák – Koncert a moll op. 53 (Allegro ma non troppo, Adagio ma non troppo, Allegro giocoso ma non troppo)

Roman Patočka (1981)
     má za sebou vzdor svému mládí již několik úspěchů. Vdobě studia na pražské konzervatoři u D. Zárubové obdržel čestné uznání na Kocianově houslové soutěži. V roce 2000 vyhrál 1. cenu na soutěži B. Martinů. Taktéž 1. cenu získal na soutěži Beethovenův Hradec vroce 2002. V témže roce na soutěži Rotary klubu v Norimberku získal zvláštní cenu poroty. Jeho posledním, zato největším úspěchem je výhra 2. ceny na Mezinárodní soutěži Pražské jaro 2003, když první cena nebyla udělena. V současné době Patočka studuje na pražské HAMU ve třídě prof. Ivana Štrause.
     
     Jeho klavíristka, Ester Godovská, (1976) absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a HAMU v Praze ve třídě doc. Milana Langera. Z jejích soutěžních cen je třeba uvést 2. cenu na Beethovenově Hradci a Cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení soudobé skladby. Absolvovala několik mistrovských kurzů usvětových klavírních osobností a na kurzech v Badenu získala Cenu B. Martinů. V současné době učí na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a věnuje se hlavně komorní spolupráci. (S violistkou Jitkou Hosprovou získala 2. cenu na Beethovenově Hradci).