RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1733
Apollon Quartet
Rabasova galerie Rakovník
Heroldova síň
12. června 2003 v 19.30 h
Pavel Kudelásek – 1. housle
Radek Křížanovský – 2. housle
Pavel Cypris – viola
Pavel Verner – violoncello

  Program:  
F. X. Richter – smyčcový kvartet C dur op. 5
A. Dvořák – smyčcový kvartet Es dur „Slovanský“

  Přestávka  
Lukáš Hurník – Paus de Deux
Leonard Bernstein – Cool
Dizzy Gilespie – A Night in Tunisia
Horace Silver – Ecaroh
David Balakrishnan – Skylife

Pavel Kudelásek (1962)
     Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě profesora Jaroslava Foltýna a AMU ve třídě profesora Antonína Moravce. Studium si doplnil na kursech prof. Kato Havas. V roce 1993 se stal profesorem houslové hry na Pražské konzervatoři, kde působí dodnes. Věnuje se sólové a komorní hře, byl členem řady úspěšných souborů (Dvořákovo kvarteto, Český komorní orchestr, Pro Arte Antiqua). Spektrum jeho hudebních aktivit doplňuje oblast kompozice.
     
Radek Křižanovský (1968)
     Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. Karla Přibyla, komorní hře se věnoval jako člen kvarteta Pražské konzervatoře pod vedením prof. Viktora Moučky. V roce 1994 ukončil svá studia na AMU u prof. Jiřího Nováka. Byl zástupcem koncertního mistra České filharmonie.
     
Pavel Cypris (1973)
     Absolvoval konzervatoř v Brně a Janáčkovu akademii múzických umění ve třídě prof. Ladislava Kyseláka. Je laureátem mezinárodní hudební soutěže „Beethovenův Hradec“, stipendistou Nadace český hudební fond a držitelem ceny fondu Leoše Janáčka za mimořádné studijní výsledky. Své interpretační umění rozvíjel v řadě předních českých těles. V současnosti působí jako vedoucí violové skupiny Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
     
Pavel Verner (1963)
     Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Pravoslava Sádla, na AMU studoval u prof. Alexandra Večtomova a Stanislava Apolína. Od roku 1988 působil jako člen Kvarteta Eberle, které získalo v roce 1989 na soutěži v Evianu cenu za uvedení prvního smyčcového kvartetu Leoše Janáčka. Působil jako koncertní mistr Státní opery Praha a člen České filharmonie.