RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1746
Vánoční koncert
Trio Cantabile
Ejhle, opět obnovujem narození památku
Heroldova síň
11. prosince 2003 v 19.30 h
Dagmar Vaňkátová – soprán
Výclav Kunft – flétna
Lydie Härtelová – harfa

  Program:  
Antonio Vivaldi (1678–1741) – Zima, Domine Deus
Général Reid (1721–1807) – Sonáta C dur pro flétnu a harfu (Allegro moderato, Largo affetuoso, Presto)
Georg Friedrich Händel (1685–1750) – árie Meine Seele hört im Sehen, árie Süsse Stille, sanfte Quelle, árie Flammende Rose, Zierde der Erden
Johann Sebastian Bach (1685–1759) – Andante pro harfu
Jakub Jan Ryba (1765–1815) – Vánoní píseň pro flétnu a harfu, Ejhle, opt obnovujem narození památku, Spi, spi, neviňátko, Co, pastýři, copak to má znamenat?, Rozmilý slavíčku, Housle, zněte libým tónem, Když se Ježíšek v noci narodil, Srdce plesá
František Xaver Thuri (nar. 1939) – Suita pro flétnu a harfu (Intrada – Pavana – Gagliarda), Fantasia tristis pro flétnu a harfu

Trio Cantabile
     je soubor poměrně vzácného složení. Spojuje lidský hlas se stříbrným zvukem flétny a měkkým, barevným zvukem harfy. Trio Cantabile vzniklo r. 1985 z iniciativy flétnisty Václava Kunta, sólisty a prvního flétnisty Pražského komorního orchestru bez dirigenta a jinak docenta na JAMU. Spolu s ním je tvoří Ludmila Vernerová, kterou dnes zastoupila její vynikající kolegyně ze Statní opery v Praze, známá koloraturní pěvkyně Dagmar Vaňkátová, a harfenistka Lydie Härtelová, v „civilu“ členka Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Trio Cantabile absolvovalo stovky koncertů doma a mnoho úspěšných vystoupení v řadě evropských zemí. Spolupracuje s Českým rozhlasem, natáčelo pro Panton a MusicVars
     
Dagmar Vaňkátová
     studovala pražskou konzervatoř u prof. Věry Passerové, později se stala posluchačkou prof. Marty Boháčové. Získala ocenění na mnoha pěveckých soutěžích. Od roku 1985 byla sólistkou Komorní opery Praha, od roku 1996 je sólistkou Státní opery (role Královny noci, Gildy, Oscara, Despiny ad.) Kromě operního oboru se soustavně věnuje koncertní činnosti - především interpretaci duchovní hudby, vytvořila celou řadu úspěšných nahrávek. Jako sólistka vystupuje pravidelně v evropských zemích i v Japonsku.
     
Václav Kunt
     přední český flétnista, absolvoval JAMU v Brně. Zde také 11 let působil jako první flétnista orchestru Janáčkovy opery. Na brněnské konzervatoři vyučoval hře na flétnu (1976–81). Od roku 1981 je sóloflétnistou Pražského komorního orchestru bez dirigenta. V. Kunt koncertoval v mnoha zemích světa, mj. SRN, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Norsku, Itálii, USA a Kanadě. Jeho umění je zaznamenáno na několika CD a mnoho rozhlasových nahrávkách.
     
Lydie Härtelová
     absolvovala AMU v Praze u doc. Karla Patrase. Ještě v době studií se stala členkou souboru Musica Bohemica, s nímž navštívila Rakousko, SRN a Francii. V letech 1984–85 byla první harfistkou Smetanova divadla v Praze, roku 1985 je členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Sólově koncertuje a natáčí doma i v zahraničí.
     
     Předprodej vstupenek v pokladně Rabasovy galerie.
     Vstupné 70 K (studenti, důchodci 60 Kč)