RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK43
České kulturní slavnosti
Festival HEROLDŮV RAKOVNÍK
Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou s.o. pod záštitou Ministerstva kultury České republiky
Rakovník (přehled)
12. září 2004 v 18.00 h
Tanvaldské hudební jaro – (1. 5.-29. 5. 2004)
Martinů fest – (16. 5.-30. 5. 2004)
Bystřické zámecké slavnosti – (11. 6.-29. 6. 2004)
Festival komorní hudby Český Krumlov – (25. 6.-4. 7. 2004)
Královský hudební festival Zlatá koruna – (7. 8.-18. 9. 2004)
Pražské komorní slavnosti – ( 3. 10.-17. 10. 2004)
Heroldův Rakovník – (12. 9.-19. 9. 2004)
Trutnovský podzim – (28. 9.-15. 10. 2004)

     České kulturní slavnosti, jako esence duchovních hodnot českého národa reprezentovaná předními českými i zahraničními umělci, vznikly v roce 2002 integrací významných českých festivalů při zachování jejich vlastní tradiční identity.
     Pořadatelé festivalů spatřují význam tohoto propojení v jednotné podpoře takového umění, které pozitivně ovlivňuje kvalitu našeho každodenního života, našeho myšlení a tím i morální profil celé společnosti. Výtěžek z těchto osmi festivalů bude z části poukázán jako celek tradičně na humanitární účely.
     Dalším jednotícím atributem, v souvislosti s narůstající celoevropskou ekonomickou a společenskou globalizací, je společná potřeba systematické podpory „národního umění”, tj. umění, které představuje a dále rozvíjí tvůrčí a interpretační tradice Čechů, Moravanů a Slezanů.
     Duchovní a uměleckou záštitu poskytl těmto slavnostem čestný výbor složen z významných osobností českého kulturního života: prof. Zuzana Růžičková - cembalo, prof. Ivan Moravec - klavír, prof. Jiří Bělohlávek - dirigent, Radovan Lukavský - herec, Josef Jíra - akad. malíř, Ivan Medek - publicista.
     Nemalý přínos tohoto sloučení nacházejí jednotliví pořadatelé, v dnešním politicko-ekonomickém prostoru, ve vzájemné podpoře a předávání zkušeností při vyhledávání finančních zdrojů, jež jsou nezbytným předpokladem pro realizaci takto kvalitních kulturních pořadů.
     Dramaturgická rozmanitost Českých kulturních slavností, koncipovaná ve prospěch všeobecné vzdělanosti českého národa, oslovuje široké vrstvy kulturní veřejnosti všech věkových generací. Vedle komorních a orchestrálních koncertů, pořadů cíleně koncipovaných pro mládež, divadelních představení a výstav obrazů předních českých výtvarníků, jsou festivaly provázeny i koncerty ostatních žánrů. Folkové či jazzové večery, stejně tak jako prezentace různých etnických projevů, se staly samozřejmostí dramaturgie Českých kulturních slavností.
     
     Hlavním dramaturgem Českých kulturních slavností je violoncellista Jan Páleníček.
     
     
Festivalový výbor:     
     Ing. Zdeněk Nejdl, čestný předseda
     Jan Švácha, Václav Zoubek, MUDr. Jiří Báča, Radim Smýkal, Jiří Karel, Radek Křižanovský, Sláva Vaic, Jan Páleníček
     Festival pořádá Česká kultura s. o. a Rabasova galerie Rakovník za finanční podpory města Rakovníka a Středočeského kraje.
     
     
Program:     
     Neděle 12. 9. 2004
     Nová síň pod Vysokou bránou, 18.00 hod. Vernisáž obrazů Jiřího Anderle
     Heroldova síň, 19.00 hod. Wihanovo kvarteto
     
     Úterý 14. 9. 2004
     Heroldova síň, 19.00 hod. Pocta Jiřímu Heroldovi: Jan Pěruška - viola, František Kůda - klavír
     
     Čtvrtek 16. 9. 2004
     Kulturní centrum, 19.00 hod. Emil Viklický - klavír, Zuzana Lapčíková - zpěv, cimbál
     
     Sobota 18. 9. 2004
     Husovo nám., 10.00 hod. Commedia dell´arte (komedie pro děti i dospělé)
     Bilbo companie Jiří Bilbo Reidinger - klaun
     Silvie Krobová - zpěv
     František Jirásek - housle
     
     Kostel sv. Bartoloměje, 20.00 hod. Olga Černá - mezzosoprán, Pavel Černý - varhany
     
     Neděle 19. 9. 2004
     Kostel sv. Bartoloměje, 20.00 hod. Camerata Moravia a Ludmila Peterková - klarinet
     
     
Heroldův Rakovník     
     První ročník festivalu Heroldův Rakovník je záměrně situován do roku 2004, kdy budeme vzpomínat tří významných životních jubileí českých skladatelských velikánů, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka. Pořadatelé festivalu, Rabasova galerie Rakovník a Česká kultura s.o., pojmenovali tento festival po jednom z nejproslulejších rodáků Rakovníka Jiřím Heroldovi, od jehož smrti v roce 2004 uplyne právě 70 let.
     Dramaturgie prvého ročníku festivalu Heroldův Rakovník představí rakovnickému publiku přední české interprety, jejichž programy akcentují díla shora uvedených českých mistrů. Pevně věříme, že se stane tento festival důstojnou oslavou nejen české hudby a české kultury v širším slova smyslu, ale především také každoroční vzpomínkou na mimořádnou osobnost Jiřího Herolda, jenž byl přijímán s obdivem posluchači mnoha zemí světa jako vrcholný reprezentant české kultury.
     
     
Jiří Herold     
     Slavný rakovnický rodák Jiří Herold patří mezi nejvýznamnější osobnosti české interpretační scény. Narodil se v roce 1875 a již od dětství projevoval mimořádné hudební nadání.
     Po ukončení základního vzdělání v Rakovníku pokračoval ve studiu na gymnáziu, odkud po třech letech odešel do Prahy na Pražskou konzervatoř. Zde se ho ujal proslulý houslista profesor Ferdinand Lachner.
     V hudební teorii se Herold zdokonaloval va třídě Antonína Benewitze a současně navštěvoval hodiny skladby u Antonína Dvořáka. V roce 1886 měl možnost také spolupracovat ve Vídeňské opeře s Gustavem Mahlerem.
     Všechna tato setkání měla zásadní vliv na utváření mimořádné osobnosti Jiřího Herolda. Svědčí o tom hned jeho první angažmá. Po studiích působil nejprve v již zmíněné Vídeňské opeře, a poté se stal koncertním mistrem ve Lvovské opeře.
     Po návratu do Čech byl v roce 1901 přijat do České filharmonie a o pět let později se stal členem proslulého Českého kvarteta, které vytvořilo základy věhlasné české komorní školy na dlouhá desetiletí.
     V roce 1922 byl jmenován profesorem Pražské konzervatoře. Osobnost Jiřího Herolda se vepsala do hudební historie zlatým písmem a stala se významným pilířem české kultury v obecném slova smyslu.