RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK38
Festival HEROLDŮV RAKOVNÍK
Olga Černá, Pavel Černý
Kostel sv. Bartoloměje
18. září 2004 v 20.00 h
Olga Černá – mezzosoprán
Pavel Černý – varhany

  Program:  
Josef Klička – Legenda h-moll op. 98
Antonín Dvořák – Biblické písně op. 99 - výběr
Josef Suk – Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave” (upravil František Picka)
Bohuslav Martinů – Vigilia (dokončil Bedřich Janáček)
Petr Eben – Píseň Ruth
Jiří Ropek – Malá partita na „Jezu Kriste, štědrý kněže”
Zdeněk Lukáš – Přísloví
Leoš Janáček – Varhanní sólo (Postludium) z Glagolské mše

Olga Černá
     Mezzosopranistka Olga Černá pochází z Hradce Králové, kde také začala hrát na housle, avšak po přijetí na konzervatoř v Pardubicích se rozhodla pro pěveckou dráhu. Pokračovala tedy ve studiu na AMU v Praze, kde absolvovala v roce 1989. Již o dva roky dříve ale působila v operním studiu Komické opery v Berlíně, kde mj. čerpala z umění nástupců režiséra Waltera Felsensteina - to jí vyneslo pozvání na hudební slavnosti v Bregenzu. Další cenné zkušenosti získala na interpretačních kurzech v Mauerbachu u Vídně (Sena Jurinac) a při účinkování na prestižním festivalu Wiener Fest-wochen.
     Olga Černá sleduje ve své umělecké dráze dvě vzájemně se doplňující činnosti. Cílevědomě buduje svůj repertoár operní a oratorní a intenzivně se věnuje i studiu a interpretaci písňové tvorby.
     V roce 1994 hostovala v Národním divadle a krátce nato vyšel u firmy Supraphon její první CD s písněmi Ervína Schulhoffa. Některé z nich uvedla s Mnichovskými symfoniky v roce 1998 dokonce ve světové premiéře.
     Záslužná je pozornost, kterou věnuje opomíjeným skladatelům české i světové kultury jako jsou Viktor Ullmann, Erich Wolfgang Korngold, Alexander Zemlinský, Hans Krása, Alban Berg, Egon Wellesz, Paul Hindemith, Jaromír Weinberger a další...
     Od roku 1997 spolupracuje pěvkyně pravidelně s instrumentálním souborem Variace založeným členy České filharmonie. Velkým úspěchem souboru byla nahrávka CD se skladbami Ottorina Respighiho, Andre Capleta a Arnolda Schönberga, kterou francouzský odborný časopis Repertoire označil v květnu 1999 za desku měsíce. Posledním výrazným počinem je nahrávka méně známých písní Bohuslava Martinů z jeho francouzského a emigračního období, na níž spolupracovala s klavíristkou Jitkou Čechovou.
     
Pavel Černý
     Narodil se v Praze r. 1970. K hudbě jej přivedl otec, jazzový kontrabasista. Od pěti let hraje na klavír. Původně chtěl být jazzovým klavíristou, ale ve 12 letech se rozhodl pro varhany a o tři roky později byl přijat na pražskou konzervatoř, kde studoval i kompozici. V letech 1991-97 pokračoval ve studiu varhan na AMU v Praze. Své vzdělání si soustavně rozšiřoval u řady vynikajících evropských osobností. Již během studií na sebe Pavel Černý upozornil 1. cenou v národní varhanní soutěži v Opavě a zejména vítězstvím v mezinárodních soutěžích v Lublani (Slovinsko) v roce 1992 a v soutěži Pražského jara v roce 1994. Dalších ocenění se mu dostalo prostřednictvím významných hudebních a kulturních organizací.
     Od r. 1991 rozvíjí bohatou koncertní činnost. Navštívil téměř všechny země Evropy a Afriku. Kromě specializace na historické nástroje se zabývá hudbou všech stylových epoch, rád objevuje zapomenutá díla starých mistrů. Kritika Pavla Černého označila jako „vyzrálého interpreta, který má naprosto přesnou představu o každé skladbě... je invenční v registraci... po technické stránce je naprosto suverénní, jeho artikulace i frázování jsou jasné... potvrdil své již ustálené místo mezi špičkou...” (Harmonie, duben 2000).
     Natáčí na CD, pro Český rozhlas do série „České historické varhany” a pro Českou televizi vystoupil v přímém přenosu a v několika dokumentech. S kolegou Martinem Rostem získali za CD skladeb pro čtyři ruce cenu německé kritiky „Audiophile Reference - The best of 1998”. Největším projektem, kde Pavel Černý mohl uplatnit i své široké znalosti, bylo natáčení rozhlasu KRO (NL) dvaapadesáti historických varhan v Čechách v roce 1996.
     Na základě četných zkušeností s českými a zahraničními historickými varhanami je zván do odborných komisí pro restaurování a novostavby varhan, k vypracování posudků či k přednáškám na organologických konferencích. Publikuje články v odborných časopisech, ve sbornících atd. Přeložil mezinárodní Varhanní slovník do češtiny (CEOS - Belgie).
     Pavel Černý působí jako regenschori kostela Sv. Ludmily v Praze a jako moderátor duchovní hudby při Arcibiskupství pražském, kde jako pedagog vychovává varhaníky pro chrámovou hudbu. Zasedá jako člen soutěžních porot. Je spoluzakladatelem a v současnosti i předsedou občanského sdružení Česká varhanní společnost.