RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK67
HAMU Praha s profesorem Ivanem Štrausem
Heroldova síň
23. května 2024 v 19.00 h


Miriam Magdalena Haniková – housle
Johanna Vocetková – violoncello
Bohumil Bondarenko – klavír

  Program:  
Ludwig van Beethoven – Romance pro housle a klavír č. 1, op. 40 G dur (Miriam Magdalena Haniková – housle, Bohumil Bondarenko – klavír)
Ludwig van Beethoven – Klavírní trio op. 1 č. 3 c moll (1. Allegro con brio, 2. Andante cantabile con Variazioni, 3. Menuetto Quasi allegro, 4. Finale prestissimo)

  Přestávka  
Sergej Rachmaninov – Elegické trio č. 1
Leoš Janáček – Pohádka (1. Con moto – Andante, 2. Con moto – Adagio, 3. Allegro)
Dmitrij Šostakovič – Klavírní trio č. 1 c moll, op. 8

Bohumil Bondarenko
     Bohumil Bondarenko je violista a klavírista pocházející z Českých Budějovic. Narodil se do muzikantské rodiny a rodiče jej od malička vyučovali klavíru a houslím. Po absolvování ZUŠ nastoupil na Konzervatoř České Budějovice na dva obory – na violu k jeho mamince Mgr. Larise Kolcové a na klavír do třídy MgA. Dinary Suleymanové, a v obou nástrojích konzervatoř absolvoval.
     Roku 2022 nastoupil na violu na Hudební Akademii Múzických Umění v Praze do třídy prof. Jana Pěrušky, kde letos ukončí své bakalářské studium. V průběhu studií se účastnil několika soutěží a získal ocenění, mezi něž patří 3. cena na klavírní soutěži Gustava Mahlera nebo cena za nejlepšího českého účastníka na violové soutěži Oskara Nedbala.
     Už od nástupu na HAMU se aktivně věnuje komorní hře, je členem Sukova smyčcového kvarteta a stipendistou Akademie komorní hudby. Minulý semestr studoval v rámci programu Erasmus+ ve Vídni, kde studují obě slečny vystupující na dnešním koncertě a kde se také zrodilo toto klavírní trio.
     
Johanna Vocetková
     Johanna Vocetková je violoncellistka narozená v roce 2002 v Praze. Od šesti let začala studovat violoncello pod vedením profesorky Kateřiny Hroníkové. Získala mnoho ocenění na Mezinárodní violoncellové soutěži Jana Vychytila v Praze, na celostátní soutěži v Liberci byla v roce 2014 oceněna první cenou a zároveň titulem absolutního vítěze. Její úspěchy pokračovaly v roce 2015, kdy se stala laureátkou a vítězkou soutěže Pro Bohemia v Ostravě a získala třetí místo na Mezinárodní violoncellové soutěži Davida Poppera ve Várpalotě v Maďarsku. V roce 2016 zvítězila v sólové kategorii na německé soutěži Jugend musiziert ve finále v Kasselu.
     V roce 2017 byla přijata na Pražskou konzervatoř do třídy profesora Jaroslava Kulhana. V roce 2018 se zároveň stala stipendistkou Mezinárodní hudební akademie v Berlíně, kde měla možnost studovat s profesorem Josefem Schwabem a Wolfgangem Boettcherem. V rámci této akademie měla možnost se účastnit řady masterclassů a koncertů v Berlíně a jinde v Německu.
     V roce 2019 získala první místo a titul laureátky na soutěži Pro Bohemia v Ostravě. O dva roky později byla přijata na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni do magisterského programu, kde studuje ve třídě profesora Reinharda Latzka. V roce 2022 získala na mezinárodní soutěži Talents for Europe v Dolném Kubíně na Slovensku první místo.
     Své umění zdokonaluje rovněž účastí na akademiích a masterclassech violoncellových virtuózů, např. Jérôme Pernoo, Patrick Demenga, Troels Svane nebo László Fenyő. V letech 2022 a 2023 se také zúčastnila mezinárodních mistrovských kurzů vedených vídeňskými filharmoniky ve Slavonicích.
     
Miriam Magdalena Haniková
     Miriam Magdalena Haniková (*13. 7. 2001 Zlín), finalistka mezinárodní houslové soutěže Leonida Kogana v Bruselu 2023, se jako sólistka představila poprvé ve svých 13 letech provedením Mendelssohnova houslového koncertu a Beethovenovy romance F Dur (Symfonický orchestr ČVUT, Janáčkova filharmonie Ostrava).
     Je držitelkou 1. ceny z mezinárodní houslové soutěže Jaroslava Kociana a 1. ceny z mezinárodní hudební soutěže Talents for Europe. Je rovněž laureátkou a absolutní vítězkou Mezinárodní houslové soutěže Josefa Micky, Mezinárodní hudební soutěže Pro Bohemia a finalistkou interpretační soutěže Showcase, pořádané v rámci festivalu Dvořákova Praha.
     Jako sólistka vystupovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Českou sinfoniettou, Státním komorním orchestrem Žilina, Moravskou filharmonií Olomouc, Západočeským symfonickým orchestrem a také s komorními orchestry Pražští komorní sólisté, Capella Istropolitana nebo Ensemble 18+ (Sibelius, Mendelssohn, Sarasate, Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi).
     Miriam M. Haniková se též věnuje komorní hudbě, zejména v dlouhodobé spolupráci se svou sestrou, klavíristkou Johannou Hanikovou, se kterou vystupuje doma i v zahraničí (Gesellschaft für Musiktheater, komorní cyklus Pražského jara, festivaly Svátky hudby v Praze, Janáčkův máj, Lied Academy, KPH, ad.) a účastní se mezinárodních soutěží (3. cena v rámci 26. ročníku soutěže komorní hudby Concorso Cameristico Internazionale „Giulio Rospigliosi“). V této oblasti je rovněž významné její působení v prestižním souboru Pražští komorní sólisté pod vedením Radka Baboráka.
     V současné době je Miriam Magdalena Haniková posluchačkou magisterského studia AMU ve třídě velikána české houslové školy doc. Bohuslava Matouška a taktéž posluchačkou magisterského studia na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien ve třídě 1. koncertního mistra Wiener Symphoniker Dalibora Karvaye. Své umění zdokonaluje rovněž účastí na akademiích a masterclassech houslových virtuózů, např. Ivana Ženatého, Václava Hudečka, Fedora Rudina nebo Niklase Liepeho.