RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK117
Miloslav Polcar - Absorpce
     Miloslav Polcar
     narodil se 3. 2. 1947 v Českých Budějovicích
     studia 1967–1973 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér monumentální malby pod vedením prof. Zdeňka Sklenáře a prof. Václava Menčíka
     1992 jmenován docentem na Karlově univerzitě
     věnuje se volné tvorbě: grafika, kresba, malba, objektová tvorba
     žije a tvoří v Praze