RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK45
Festival HEROLDŮV RAKOVNÍK
KVINTERNA
um. vedoucí Hana Blochová
Heroldova síň
15. září 2005

     PROGRAM:
     
     Avrix mi galanica (SB)
     Cuando el rey Nimrod (SB)
     No so yo quien descumbre (CP, Gabriel)
     Mas vale trocar (CP, Juan del Enzina)
     Tres hermanicas (SB, Rhodos)
     Aire de mujer (SB)
     Ay Santa María (CP, anonym)
     Arcángel San Miguel (CP, Lope de Baena)
     La rosa enflorece – instr. (SB)
     El rey de Francía (SB)
     Enemiga le soy, madre (CP, Juan de Espinosa)
     Hermitaňo quiero ser (CP, Juan del Enzina)
     Madre, la mi madre (SB, Soluň)
     Morena me llaman (SB)
     
     (SB – balady Sefardských židů, CP – Cancionero de Palacio)


KVINTERNA
     Hana Blochová – zpěv, harfa, psalterium, duochord
     Michael Pospíšil – zpěv, flétny
     Pavel Polášek – šalmaj, kornamusa, zvířecí rohy, flétny, píšťala s měchuřinou, santur, chalumeaux
     Přemysl Vacek – loutna, kvinterna, ud
     Milan Bílek – bicí nástroje, psalterium

     Soubor Kvinterna od roku 1994 pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, byl hostem již mnohých evropských hudebních festivalů (Itálie, Německo, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Litva, Estonsko, Turecko). Zaměřuje se převážně na křesťanskou a židovskou hudbu 13.–15. století, zabývá se také hudbou alternativní a experimentální. Hraje dvorskou i duchovní hudbu středověkých Čech i ostatní Evropy, zajímavé je souborové zpracování písní Sefardských Židů ze Španělska, Turecka, Balkánu a Maroka a synagogálních zpěvů Aškenázských Židů ze Střední Evropy, kdy využívá autentických hudebních nástrojů původem v Orientu. Spolupracuje též se souborem historického tance Chorea Historica, kdy hraje písně a tance Evropy 15. století, hlavně villancicos – dvorské písně katolické královské dvojice Isabely I. Kastilské a Ferdinanda II..
     Kvinterna provozuje i vlastní skladby alternativní hudby inspirované hudbou středověku, založené na improvizaci, využívajíc charakteristického zvuku středověkých, etnických a bicích nástrojů. Vystoupení mívají scénický charakter, kdy je hudba spojena s výrazovým tancem a výtvarným zpracováním scény (např. Mystica 98, Alchymia 2000). Multimediální projekt Terra mystica na hudbu Kvinterna (2003) patří s objevným syntézním exterierovým projektům (scénář a režie Hana Blochová).
     Soubor dosud vydal šest CD, nejstarší HUDBA DOBY KARLA IV. představilo dobovou dvorskou hudbu v písních G. de Machauta a F. Landiniho, FLOS FLORUM (Arta Records, 2002) obsahuje převážně české středověké písně doby Karla IV. Ze starších nahrávek Arta Records zaujaly např. LA ROSA ENFLORECE (písně sefardských a aškenázských Židů) nebo MEDIEVAL INSPIRATION (hudební cyklus Alchymia a španělské středověké poutnické mariánské písně), za zmínku stojí také starší CD RITUÁLY STŘEDOVĚKU s věšteckými zpěvy Sibylinými a písněmi k madoně montserratské ze sborníku Llibre vermell. Obsahem CD KRAJINA ŽELOBUDNÁ (Arta Records 2004) jsou sefardské a moravské balady.