RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK84
České kulturní slavnosti
Heroldův Rakovník
Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou s.o. pod záštitou Ministerstva kultury České republiky
- přehled -
10. září–24. září 2006     Vážení přátelé a příznivci krásné hudby, výtvarného umění a divadla. Rok se sešel s rokem a my se opět scházíme na, v pořadí již druhém ročníku, festivalu Heroldův Rakovník. První ročník si vedl natolik dobře, že jsme mohli založit společně s vámi, posluchači, krásnou tradici komorního festivalu v nádherném městě, kterým bezesporu Rakovník je a přiřadit tento festival k dalším, již trvale probíhajícím festivalům našeho cyklu. Máme z  toho upřímnou radost a doufáme, že společně s vámi budeme dále rozvíjet kulturní dění v tomto regionu. Snad se nám podaří alespoň jednou za čas zastavit náš uspěchaný život a vychutnat si krásné tóny hudby všech dob, potěšit oko nádhernými díly výtvarných umělců, či rozveselit vás připraveným divadelním představením. Přejeme vám krásný kulturní zážitek a doufáme, že vám opět přijdeme naší pestrou dramaturgií k chuti a vyberete si dle libosti z naší programové nabídky.
     
     Festivalový výbor :
     Ing. Zdeněk Nejdl - čestný předseda
     Jan Švácha
     Václav Zoubek
     MUDr. Jiří Báča
     Radim Smýkal
     Jiří Karel
     Radek Křížanovský
     Sláva Vaic
     Jan Páleníček
     
     
     Festival pořádá Česká kultura s. o. a Rabasova galerie Rakovník za finanční podpory města Rakovníka a Středočeského kraje.
     
     


Jiří Herold
     
     Slavný rakovnický rodák Jiří Herold patří mezi nejvýznamnější osobnosti české interpretační scény. Narodil se v roce 1875 a již od dětství projevoval mimořádné hudební nadání. Po ukončení základního vzdělání v Rakovníku pokračoval ve studiu na gymnáziu, odkud po třech letech odešel do Prahy na Pražskou konzervatoř. Zde se ho ujal proslulý houslista profesor Ferdinand Lachner. V hudební teorii se Herold zdokonaloval ve třídě Antonína Benewitze a současně navštěvoval hodiny skladby u Antonína Dvořáka. V roce 1886 měl možnost také spolupracovat ve Vídeňské opeře s Gustavem Mahlerem. Všechna tato setkání měla zásadní vliv na utváření mimořádné osobnosti Jiřího Herolda. Svědčí o tom hned jeho první angažmá. Po studiích působil nejprve v již zmíněné Vídeňské opeře, a poté se stal koncertním mistrem ve Lvovské opeře. Po návratu do Čech byl v roce 1901 přijat do České filharmonie a o pět let později se stal členem proslulého Českého kvarteta, které vytvořilo základy věhlasné české komorní školy na dlouhá desetiletí. V roce 1922 byl jmenován profesorem pražské konzervatoře. Osobnost Jiřího Herolda se vepsala do hudební historie zlatým písmem a stala se významným pilířem české kultury v obecném slova smyslu.
     
     České kulturní slavnosti, jako esence duchovních hodnot českého národa prezentovaná předními českými i zahraničními umělci, vznikly v roce 2002 spojením významných českých festivalů při zachování jejich vlastních tradičních identit.
     
     Pořadatelé festivalů
     
TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO - Tanvald
MARTINŮ FEST - Polička
DVOŘÁKOVA OLOMOUC - Olomouc
BYSTŘICKÉ ZÁMECKÉ SLAVNOSTI - Bystřice p. Hostýnem
FESTIVAL STARÉ HUDBY - Český Krumlov
PRAŽSKÉ KOMORNÍ SLAVNOSTI - Praha
HEROLDŮV RAKOVNÍK - Rakovník
TRUTNOVSKÝ PODZIM - Trutnov
     
spatřují význam tohoto propojení v jednotné podpoře takového umění, které pozitivně ovlivňuje kvalitu našeho každodenního života, našeho myšlení a tím i morální profil celé společnosti.
     Dalším jednotícím atributem, v souvislosti s narůstající celoevropskou ekonomickou a společenskou globalizací, je společná potřeba systematické podpory národního umění tj., umění, které představuje a dále rozvíjí tvůrčí a interpretační tradice Čechů, Moravanů a Slezanů.
     Duchovní a uměleckou záštitu poskytl těmto slavnostem čestný výbor složený z významných osobností českého kulturního života: prof. Zuzana Růžičková (cembalo), prof. Ivan Moravec (klavír), prof. Jiří Bělohlávek (dirigent), herec Radovan Lukavský, akad. malíř Josef Jíra a publicista Ivan Medek.
     Nemalý přínos tohoto sloučení nacházejí jednotliví pořadatelé, v dnešním politickoekonomickém prostoru, ve vzájemné podpoře a předávání zkušeností při vyhledávání finančních zdrojů, jež jsou nezbytným předpokladem pro realizaci takto kvalitních kulturních pořadů.
     Dramaturgická rozmanitost Českých kulturních slavností, koncipovaná ve prospěch všeobecné vzdělanosti českého národa, oslovuje široké vrstvy kulturní veřejnosti všech věkových generací. Vedle komorních a orchestrálních koncertů, pořadů pro mládež, divadelních představení a výstav obrazů předních českých výtvarníků, jsou festivaly provázeny i koncerty ostatních žánrů. Folkové či jazzové večery, stejně tak jako prezentace různých etnických projevů, se staly samozřejmostí dramaturgie Českých kulturních slavností. Hlavním dramaturgem je violoncellista Jan Páleníček.
     
     
Program :
     
     Neděle 10. 9. 2005
17.00 hod. - Nová síň pod Vysokou bránou - STŘEDOČESKÉ SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ
     (vernisáž členské výstavy)
19.00 hod. - Heroldova síň - KLAVÍRNÍ TRIO ARTEMISS
     
     Středa 13. 9. 2005
19.00 hod. - Heroldova síň - STEFANO PAGLIANI - housle, FRANCESKO DE ZAN - kavír
     
     Sobota 16. 9. 2005
19.00 hod. - Heroldova síň - FRITZ PAUER TRIO + APOLLON QUARTET
     
     Středa 20. 9. 2005
!!! PŘEDSTAVENÍ PŘELOŽENO NA ČTVRTEK 21. září 2006 !!!
19.00 hod. - Kulturní centrum - MOZART SEMPER VIVAT
     
     Neděle 24. 9. 2005
19.00 hod. - Kulturní centrum - CZECH MORAVIAN VIRTUOSI
     (sólisté: Silvie Hessová - housle, Milan Svoboda - Klavír)