RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK52
České kulturní slavnosti
Festival HEROLDŮV RAKOVNÍK 2008
Cyklus festivalů pořádaných ve spolupráci s Českou kulturou s.o. pod záštitou Ministerstva kultury České republiky
- přehled -
7. září–21. září 2008

     Vážení přátelé, v roce 2008 slavíme půlkulaté výročí festivalu komorní hudby, divadla a výtvarného umění, Heroldův Rakovník. Vznik tohoto festivalu se datuje k roku 2004, kdy jsme si připomněli výročí 70 let od úmrtí světově proslulého violisty a člena Českého kvarteta, Mistra Jiřího Herolda. Osobnosti, která přesahovala svým umem a významem hranice regionu i republiky. Tímto projektem se snažíme vzdát hold člověku, který české hudbě, a kultuře všeobecně, obětoval celý svůj život. Člověku, který si poct zaslouží tak jako málokdo. Těšíme se, že se opět po roce setkáme s Vámi, posluchači a diváky, se kterými budeme moci společně prožít krásné chvíle ve společnosti nádherné hudby. Těšíme se na shledání na některém z našich výjimečných koncertů.
     
     FESTIVALOVÝ VÝBOR
     Ing. Zdeněk Nejdl - čestný předseda
     Jana Smýkalová
     Jan Švácha
     Václav Zoubek
     MUDr. Jiří Báča
     Jiří Karel
     Radek Křížanovský
     Sláva Vaic
     Jan Páleníček
     Festival pořádá Česká kultura, s. o., a Rabasova galerie Rakovník za finanční podpory města Rakovníka a Středočeského kraje.


     
     Jiří Herold
     Slavný rakovnický rodák Jiří Herold patří mezi nejvýznamnější osobnosti české interpretační scény. Narodil se v roce 1875 a již od dětství projevoval mimořádné hudební nadání. Po ukončení základního vzdělání v Rakovníku pokračoval ve studiu na gymnáziu, odkud po třech letech odešel do Prahy na Pražskou konzervatoř. Zde se ho ujal proslulý houslista profesor Ferdinand Lachner. V hudební teorii se Herold zdokonaloval ve třídě Antonína Benewitze a současně navštěvoval hodiny skladby u Antonína Dvořáka. V roce 1886 měl možnost také spolupracovat ve Vídeňské opeře s Gustavem Mahlerem. Všechna tato setkání měla zásadní vliv na utváření mimořádné osobnosti Jiřího Herolda. Svědčí o tom hned jeho první angažmá. Po studiích působil nejprve v již zmíněné Vídeňské opeře a poté se stal koncertním mistrem ve lvovské opeře. Po návratu do Čech byl v roce 1901 přijat do České filharmonie a o pět let později se stal členem proslulého Českého kvarteta, které vytvořilo základy věhlasné české komorní školy na dlouhá desetiletí. V roce 1922 byl jmenován profesorem Pražské konzervatoře. Osobnost Jiřího Herolda se vepsala do hudební historie zlatým písmem a stala se významným pilířem české kultury v obecném slova smyslu.
     České kulturní slavnosti, jako esence duchovních hodnot českého národa prezentovaná předními českými i zahraničními umělci, vznikly v roce 2002 spojením významných českých festivalů při zachování jejich vlastních tradičních identit. Pořadatelé festivalů:
     JARO JOSEFA SUKA – Benešov
     TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO – Tanvald
     MARTINŮ FEST – Polička
     DVOŘÁKOVA OLOMOUC – Olomouc
     BYSTŘICKÉ ZÁMECKÉ SLAVNOSTI – Bystřice p. Hostýnem
     FESTIVAL STARÉ HUDBY – Český Krumlov
     HEROLDŮV RAKOVNÍK – Rakovník
     MLADÉ PODIUM – Pardubice
     PRAŽSKÉ KOMORNÍ SLAVNOSTI – Praha
     TRUTNOVSKÝ PODZIM – Trutnov
     spatřují význam tohoto propojení v jednotné podpoře takového umění, které pozitivně ovlivňuje kvalitu našeho každodenního života, našeho myšlení a tím i morální profil celé společnosti.
     Dalším jednotícím atributem, v souvislosti s narůstající celoevropskou ekonomickou a společenskou globalizací, je společná potřeba systematické podpory národního umění, tj., umění, které představuje a dále rozvíjí tvůrčí a interpretační tradice Čechů, Moravanů a Slezanů.
     Duchovní a uměleckou záštitu poskytl těmto slavnostem čestný výbor složený z významných osobností českého kulturního života: prof. Zuzana Růžičková (cembalo), prof. Ivan Moravec (klavír), prof. Jiří Bělohlávek (dirigent), herec Radovan Lukavský a publicista Ivan Medek.
     Nemalý přínos tohoto sloučení nacházejí jednotliví pořadatelé, v dnešním politickoekonomickém prostoru, ve vzájemné podpoře a předávání zkušeností při vyhledávání finančních zdrojů, jež jsou nezbytným předpokladem pro realizaci takto kvalitních kulturních pořadů.
     Dramaturgická rozmanitost Českých kulturních slavností, koncipovaná ve prospěch všeobecné vzdělanosti českého národa, oslovuje široké vrstvy kulturní veřejnosti všech věkových generací. Vedle komorních a orchestrálních koncertů, pořadů pro mládež, divadelních představení a výstav obrazů předních českých výtvarníků jsou festivaly provázeny i koncerty ostatních žánrů. Folkové či jazzové večery, stejně tak jako prezentace různých etnických projevů, se staly samozřejmostí dramaturgie Českých kulturních slavností. Hlavním dramaturgem je violoncellista Jan Páleníček.

     Program:
     
     Neděle 7. 9. 2008
     Nová síň pod Vysokou bránou
     17.00 hod. Středočeské sdružení výtvarníků - Vernisáž členské výstavy. Křest knihy Středočeské ateliéry
     Heroldova síň
     19.00 hod. Trio Accordo (housle, kytara, akordeon)
     
     Středa 10. 9. 2008
     Heroldova síň
     19.00 hod. Silvie Hessová – housle, Eva Šilarová – klavír
     
     Neděle 14. 9. 2008
     Heroldova síň
     19.00 hod. TROCHA JAZZU, LIBO JE-LI. Radek Krampl – vibrafon, Petr Dvorský – kontrabas, Pavel Razím – bicí
     
     Středa 17. 9. 2008
     Heroldova síň
     19.00 hod. Duo Seraphim
     
     Neděle 21. 9. 2008
     Kulturní centrum
     19.00 hod. Severočeská filharmonie Teplice, dirigent – Charles Olivieri-Munroe (Kanada)