RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK312
Venda Truhlářová - obrazy
Výstavní síně RG
1. září–30. října 2022
vernisáž 1. září 2022 v 16.00 h
     Venda Truhlářová (22. 5. 1924?–?27. 1. 2016)
     Narodila se v Opavě do umělecké rodiny, její strýc byl Jan Zrzavý. Až do roku 1938 žila s rodiči v Hranicích na Moravě, odkud se rodina přestěhovala do Vysokého Mýta, kde Věnceslava začala studovat na reálném gymnáziu. V roce 1942 přešla z gymnázia na Výtvarnou školu ve Zlíně, která jí dala potřebné výtvarné základy pro přijetí na Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze v roce 1945. Začala studovat v ateliéru ilustrace u prof. Karla Svolinského, ale principy ilustrace jí příliš nevyhovovaly, více ji lákala malba, proto v roce 1948 přestoupila na Akademii výtvarných umění v Praze do malířského ateliéru prof. Vladimíra Sychry. O rok později se provdala za ak. mal. Jiřího Hrušku a v roce 1950 se jí narodila dcera Vendula. Manželské a rodičovské povinnosti způsobily, že nakonec Akademii absolvovala v roce 1952 v grafickém ateliéru prof. Vladimíra Silovského.
     Kresba a grafika byly hlavní náplní její tvorby až do počátku 60. let. Realistické pojetí tvorby vystřídala zjednodušená forma vyjadřování, náměty nacházela především ve figurální tematice a zachycení života na venkově. V roce 1962 definitivně přešla k malbě a svůj zájem zaměřila především na krajinu. K dalšímu zlomu v její tvorbě došlo po roce 1968, kdy se po období snových krajin a meditací začala zcela věnovat zachycení krajiny Vysočiny v jejích ročních proměnách. Sem zajížděla od padesátých let za maminkou do Okrouhlice a několik měsíců v roce zde malovala. V roce 1993 natrvalo přesídlila do Havlíčkova Brodu.