RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK158
Ivo Kornatovský - fotografie
Výstavní síň na radnici
8. září–9. října 2022
vernisáž 8. září 2022 v 16.00 h
     Ivo Kornatovský
     26. 11. 1962
     
     Žije pro českou fotografii v legendárních Plasích.
     Připravil zde řadu výstav (např. Plaské detaily I–VI) a akcí pro fotografy, z nichž nejoblíbenější a nejznámější je Plaské fotoplátno, které proběhlo již v sedmi ročnících. Objevuje po archívech zapomenuté fotografy minulosti (např. výstava Václav Došlý fotografie z let 1945-1960). 
     Pravidelně se zúčastňuje soutěží Plaská Lípa, Amatérská fotografie Plzeň, kde několikrát získal první cenu a další ocenění. Podílel se na Salonu výtvarníků severního Plzeňska, Rakovnického fotosalonu, putovní výstavě velkoformátové fotografie, výstavě Maximální fotografie, mezikrajové výstavě Rakovník-Plasy, výstavě Fotomix Plzeň a dalších. Má za sebou desítky samostatných výstav.
     Je členem Fotoklubu Plasy, vedoucím a organizátorem kroužků fotografie pro děti a mládež v Plasích, členem odborné rady pro fotografii NIPOS-ARTAMA, výboru a regionální rady SČF. 
     I jeho fotografický záběr je široký. Ve své tvorbě úspěšně zasahuje do mnoha žánrových a tematických oblastí. Je dokonalým obrazovým kronikářem svého města, což zúročil jako jeden z autorů knihy Plasy známé i neznámé. 
     V roce 2017 mu byl udělen titul Autor SČF (ASČF).