RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK101
Nekázanka
Výstavní síně RG
23. listopadu–4. února 2024
vernisáž 23. listopadu 2023 v 16.00 h
     Historie 1. ČKFA Nekázanka
     1. Český klub fotografů amatérů Nekázanka je přímým pokračovatelem nejstaršího fotoklubu v České republice, který vznikl v předminulém století – 19. srpna 1889.
     Toto datum bylo se vázalo na padesáté výročí uznání vynálezu fotografie N. Niepce a L. M. Daguerra Francouzskou akademií věd a krásných umění a schválení francouzskou vládou.

     Klub vznikl v Praze a za dobu své existence vystřídal několik působišť. Nejznámější adresou byla budova v ulici Nekázanka, kde měl spolek k dispozici klubovnu, temné komory, ateliér a výstavní síň. V tomto prostoru působil šedesát let a byl znám pod názvem Nekázanka. Po sametové revoluci klub o tento prostor přišel a hrozilo jeho rozpadnutí. Zásluhou tehdejšího předsedy, E. Vejvody, se podařilo klub zachránit. Byl nově registrován a k názvu 1. ČKFA byl přidán název ulice, kde po dlouhou dobu působil.
     Za jeho trvání se v něm vystřídala řada známých osobností a dá se říci, že historie klubu je vlastně historií české amatérské fotografie. Podrobná historie je na klubové webové stránce (fotoklub-nekazanka.cz).
     Po skončení nájmu v ulici Nekázanka klub několikráte změnil působiště a v současnosti sídlí v městské části Kbely.
     Počet členů se měnil v čase. Největšího rozmachu klub zažil v období mezi válkami a po válce. V současnosti má 18 členů, kteří se aktivně snaží pokračovat v stotřcetičtyřleté tradici.