Katalog vydaných publikací v roce 2001
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1530
Alena Škoudlínová
Významné krajinné prvky okresu Rakovník
1   Lom Bedlno   Hokovská stráň   Bahna u Přílep   Lom Drahouš   Lom Soseň   Lom Kosobody   Děkovská stráň   Viklan u Jesenice   U Svaté trojice   Údolí východně Soudného vrchu   Stráň v lokalitě Ledence   Šmikousy bývalý rybník   U Šmikous   Lubná Nad Skalkou   Niva Novodvorského potoka   V Hané   Nad Nádrží   Babí doly   Teplá stáň   Na stráni   Nový dvůr   Botanická zahrada   Louky podél Ostroveckého potoka   Stráň Kalivody   Stráň Mšec   Řevničovská stráň   Čertův kámen   Lhotský lůmek   Zelený důl   Boží kámen   Louky Pod lesem   Sad v poli u skládky   Niva a rybník Lány   Remíz U trati   Petrovická stráň   Stráň Vrbice   Konopas   Na ladě Pecínov   Niva Klíčavy   Šibeniční vrch   Niva Rynholeckého potoka   230. Boží kámen
Katastrální území:Soseň
Celková výměra:0,8172 ha
Datum registrace:13. 4. 1999
Důvod registrace:velký žulový balvan neobvyklého tvaru s řadou prohlubní zvaný „Boží kámen“. Krajinotvorný význam.

     Významný krajinný prvek tvoří velký žulový balvan neobvyklého tvaru s řadou miskovitých prohlubní. Nachází se v lese, v Přírodním parku Jesenicko, cca 700 m jižně od obce Soseň a cca 250 m od Obecního vrchu jihovýchodním směrem.
     V překladu publikace „Historie Jesenicka“ z roku 1902 od p. Jiřího Vachtla jsou zmíňky o pověsti o Božím kameni na Obecním vrchu. Pověst: Na Obecním vrchu je žulový balvan, který má nahoře plošinu, v níž je 10 prohlubenin. Tento balvan se jmenuje „Boží kámen“. Když Kristus se svými apoštoly šel světem, odpočinuli si na tomto kameni a po jejich zadečcích tu zůstaly prohlubeniny. Jiná pověst říká, že zde přespával Pán Bůh se svými anděly. Obtisky pak jsou stopy, které tu po nich zůstaly.
     „Boží kámen“ byl neoprávněně, bez povolení, odvezen Karlem Rejzkem na koupaliště do Senomat. Kámen byl přemístěn nedlouho před tragickou smrtí Karla Rejzka. Mezi místními lidmi se hovoří, že jej stihl boží trest za odvezení „Božího kamene“. Díky iniciativě referátu životního prostředí Okresního úřadu Rakovník se podařilo kámen vrátit na své původní místo.