RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK127
Katalog vydaných publikací v roce 1991
Hledání
  
Ročník
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
všechny
1  Collegium musicumprogram
Vydáno v roce 1991.
2  Václav Zoubek – Josef Jaroslav Král – obrazy a kresby z rakovnických sbírekkatalog
Napsal Václav Zoubek. Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod číslem o321200391. Cena 5 Kčs. Vydáno v roce 1991.
8 stran250 výtisků
3  Orientační plán města Rakovníka
Vydáno v roce 1991.
1000 výtisků
4  Orientační plán města Rakovníka – německy
Vydáno v roce 1991.
1000 výtisků
5  Orientační plán města Rakovníka – anglicky
Vydáno v roce 1991.
1000 výtisků
6  V. Razím – Pražská a Vysoká brána – Měst. opevnění v Rakovníkuskládačka
Vydáno v roce 1991.
ISBN: 80-900899-1-75000 výtisků
7  Jaroslav Čech – Rakovnická operaprogram
Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod číslem 0321201291. Text: Jaroslav Čech. Fotografie z archívu. Grafická úprava: Václav Zoubek. Vydáno v roce 1991.
300 výtisků
8  Simeona Hošková, Jiří Mašín – Jiří Anderlekatalog
Texty napsali Simeona Hošková a Jiří Mašín, fotografie Vladimír Fyman. Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod číslem o 3212 0 13 91. Vydáno v roce 1991.
Sazbu systémem DTP provedla soukromá firma PK Petr Šimůnek. Tisk provedla soukromá firma BAROKO.
ISBN: 80-900899-0-98 stran500 výtisků
9  Václav Zoubek – Vladimír Pleinerkatalog
Texty napsal a s použitím archivních fotografií upravil Václav Zoubek. Registrováno u RKOÚ v Rakovníku pod č. 0321 20 1791. Vydáno v roce 1991.
Tiskovou předlohu zhotovil Petr Lokša.
ISBN: 80-900899-2-58 stran300 výtisků
10  Č. Kráčmar – Výstřely na Požárechpublikace
Vydáno v roce 1991.
ISBN: 80-900899-3-384 stran600 výtisků
11  Jaroslav Čech – Collegium academicumprogram
Autor textu Jaroslav Čech. Fotografie Oldřich Čeněk. Obálka a grafická úprava Václav Zoubek. Registrováno u RKOÚ v Rakovníku pod č. 0321201991. Vydáno v roce 1991.
Tiskovou předlohu připravil Petr Lokša. RakoTISK.
250 výtisků
12  Pavel Trpák – František K. Foltýn – obrazykatalog
Vydáno za přispění Středočeského sdružení výtvarníků. Autoři textu RNDr. Pavel Trpák a fotografií Zdena Kočová. Grafická úprava Pavla Maříková. Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod č. 03212020 91. Vydáno v roce 1991.
Vyrobila firma PK Petr Šimůnek, Králův Dvůr.
ISBN: 80-900899-5-X12 stran300 výtisků
13  Tomáš Rybička – Vladimír Suchánek – grafikakatalog
Autor textu Tomáš Rybička. Grafická úprava Pavla Maříková. Registrováno u RKOÚ pod číslem o 321 20 21 91. Vydáno v roce 1991.
RakoTISK.
ISBN: 80-900899-4-14 strany300 výtisků