RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK102
Katalog vydaných publikací v roce 1994
Hledání
  
Ročník
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
všechny
41  Václav Zoubek – Zisky 1986–1993katalog
Autor textu Václav Zoubek, fotografie obrazu Vl. Váchy, Krvácející země, 1968, Jaroslav Krejčí. Grafická úprava Markéta Kolářová. Vydáno v roce 1994.
6 stran
42  Jaroslav Šeda – Jiří Herold 16. 4. 1875–13. 11. 1934publikace
© Jaroslav Šeda, © Antonín Kohout, © Radek Křížanovský. Texty napsali Jaroslav Šeda, Antonín Kohout a Radek Křížanovský. Graficky upravil a obálku navrhl Václav Zoubek. Vydání první. Vydáno v roce 1994.
Předlohy pro tisk připravil Lokša Prepress Rakovník. Vytiskla tiskárna LEON Podbořany.
ISBN: 80-901332-8-2212 stran580 výtisků
43  Vladislav Razím – Vzpomínky na starý Rakovníkpublikace
© Vladislav Razím. Autorem koncepce publikace a všech textů je Vladislav Razím. Resumé přeložil Kahlen service. Grafickou úpravu a obálku navrhl Václav Zoubek. Vydáno v roce 1994.
Sazba Lokša PrePress Rakovník, reprodukční práce Didot Praha. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-901332-9-01000 výtisků
44  Václav Zoubek – Bohumil Heinz – český ryteckatalog
© Václav Zoubek, © grafická úprava Markéta Kolářová. Text napsal a ilustrace vybral Václav Zoubek. Graficky upravila Markéta Kolářová. Vydáno v roce 1994.
Předlohy pro tisk zpracoval Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-01-644 stran600 výtisků
45  Ivo Mička – Jubilantikatalog
Vydáno v roce 1994.
16 stran
46  Václav Zoubek – Džbán 1994katalog
© Václav Zoubek, © Foto Martin Kinkal. Vydáno v roce 1994.
ISBN: 80-85868-00-816 stran1000 výtisků
47  Norbert Jäger, Václav Zoubek – Norbert Jägerkatalog
Vydáno v roce 1994.
8 stran1000 výtisků
48  Václav Zoubek – Miroslav Houšťkatalog
Vydáno v roce 1994.
8 stran300 výtisků
49  Václav Zoubek – Bohumil Heinz – Český ryteckatalog
Text napsal a ilustrace vybral Václav Zoubek. Graficky upravila Markéta Kolářová. Vydáno v roce 1994.
Předlohy pro tisk zpracoval Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-01-6600 výtisků
50  Krejčí – Heroldova síň – interierpohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
51  Krejčí – RG – exterierpohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
52  Čech, Krejčí – Průvodce – rakovnická radnicepublikace
Vydáno v roce 1994.
ISBN: 80-85868-02-4
53  Martin Kinkal – Rabas – krajina v červencipohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
54  Martin Kinkal – Nadorp – svatá rodinapohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
55  Starý Rakovník – pro OMpohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
56  Budova muzea – pro OMpohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
57  Václav Zoubek, Alena Škoudlínová – Okres Rakovník
Vydáno v roce 1994.
600 výtisků
58  pohlednice
Vydáno v roce 1994.
59  pohlednice
Vydáno v roce 1994.