RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK155
Katalog vydaných publikací v roce 2002
Hledání
  
Ročník
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
všechny
181  Jiří Šiler – Maroko – fotky z dovolenékatalog
Vydáno v roce 2002.
50 výtisků
182  Rudolf Puchold – užitá grafikakatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
183  Jiří Hruška – malbykatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
184  Václav Zoubek – Sochař Ladislav Janouchpublikace
Napsal Václav Zoubek. Fotografoval Antonín Vodák. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uchovávána v reprodukčním systému nebo předávána v jakékoliv formě elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak bez předchozího souhlasu vydavatele. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Publisher. Text © Václav Zoubek 2002, © Ladislav Janouch 2002, © Jaroslav Janouch 2002. Photo © Antonín Vodák 2002, © Vilém Stránský 2002, © Josef Říha 2002, © Miroslav Feszanič 2002, © Oldřich Egem 2002, © Archiv Ladislava Janoucha 2002. Translation © Markéta Janouchová 2002 (English), © Zdena Šťáhlavská 2002 (Deutsch). Texty napsali: Jaroslav Janouch básně ze sbírky Měsíční hodiny, Ladislav Janouch autentické vzpomínky (sázené kurzivou), Václav Zoubek životopis, dokumentaci a resumé. Překlady do angličtiny Markéta Janouchová a do němčiny Zdena Šťáhlavská. Jazyková redakce Ivo Mička. Fotografie: černobílé snímky v textu jsou z archivu Ladislava Janoucha. Snímky v barvotiskové příloze vytvořili: Antonín Vodák čísla 1, 3–18, 20, 22–29, 33–36, 38–43, 45–58, 60–63, 65, 67–72, 75–86, 88–89, Vilém Stránský číslo 2, Josef Říha číslo 87, Miroslav Feszanič čísla 61, 66, 74, 90, Oldřich Egem číslo 44, z archivu Ladislava Janoucha jsou čísla 19, 21, 30–32, 37, 59, 62, 73. Grafickou úpravu knihy navrhl Václav Zoubek. Vydání knihy nebylo financováno ze státního ani jiného veřejného rozpočtu. Vydáno v roce 2002.
Litografii provedlo studio Lokša PrePress Rakovník, vytiskla tiskárna Tuček Rakovník.
ISBN: 8080-85868-42-3
185  Václav Zoubek – Moderní a současné české umění – obrazy, kresby a grafika ze soukromé sbírkykatalog
Text Václav Zoubek. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
186  Václav Zoubek – Jaroslav Vojáček – Od severu k jihu – fotografiekatalog
Text Václav Zoubek. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
187  Joerg B. – Václav Gatarik – sochykatalog
Text: Joerg B. Foto: archiv V. Gatarika. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
188  Václav Zoubek, Josef Chrástka – Josef Chrástka – fotografiekatalog
Text: Václav Zoubek, Josef Chrástka. Foto: Josef Chrástka. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
189  Josef Říha – Dotkni se Rakovníkakatalog
Foto: Josef Říha. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
190  Karel Franta – obrazy, kresby, ilustracekatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša Prepress Rakovník.
50 výtisků
191  Václav Zoubek – Václav Zoubek – Malby z let 1976–2001publikace
Vydání publikace nebylo financováno ze státního ani žádného jiného veřejného rozpočtu. Dokončení publikace bylo financováno z grantu města Rakovníka. Autor textu Václav Zoubek, fotografií Václav Braný, Jaroslav Krejčí, Josef Říha, Jiří Šiler, Václav Zoubek. Dále byly použity fotografie z archivu autora. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček Tiskárna Rakovník. Publikace vychází i v elektronické verzi zpracované RNDr. Martinem Zoubkem. www.vaclavzoubek.cz
ISBN: 80-85868-43-11000 výtisků
192  Václav Podestát – fotografiekatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša Prepress Rakovník.
50 výtisků
193  Václav Laňka – Svět pavích ok – přírodovědecká fotografiekatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša Prepress Rakovník.
50 výtisků
194  Kniha o Rakovníkupublikace
© Richard Biegel 2002, © Jaroslav Čech 2002, © Jan Černý 2002, © Jan Fridrich 2002, © Ivo Mička 2002, © Vladislav Razím 2002, © Alena Škoudlínová 2002, © Lenka Šmídová 2002, © František Švarc 2002, © Václav Zoubek 2002, photo © Jan Hamřík 2002, photo © Vilém Heckel 2002, photo © Helena Heckelová 2002, photo © Josef Chrástka 2002, photo © Petr Janžura 2002, photo © Milan Kivala 2002, photo © Jaroslav Krejčí 2002, photo © Martin Micka 2002, photo © Ivo Mička 2002, photo © Vladislav Razím 2002, photo © Josef Říha 2002, photo © Alena Škoudlínová 2002, photo © Radek Vondráček 2002, photo © archiv. Publikaci byla vydána na objednávku města Rakovníka. Autoři textů Richard Biegel, Jaroslav Čech, Jan Černý, Jan Fridrich, Ivo Mička, Vladislav Razím, Alena Škoudlínová, Lenka Šmídová, František Švarc, Václav Zoubek. Anglický překlad resumé Kateřina Klabanová. Autoři fotografií Jan Hamřík 226, Vilém Heckel 31, Helena Heckelová 30, 36, 37, Josef Chrástka 181, 182, Petr Janžura 83, 85, Milan Kivala 194, Jaroslav Krejčí 86, Martin Micka 52, Ivo Mička 206, Vladislav Razím 1, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 56, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 115, 129, 131, 138, 145, 195, 196, 199, Josef Říha 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 51, 54, 55, 57, 58, 72, 73, 151, 154, 157, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 184, 185, 186, 188, 189, 197, 198, 201, 203, 205, Alena Škoudlínová 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 187, 190, 191, 192, 193, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, Miroslav Sanytrák 212, Radek Vondráček 202. Archivní fotografie ze sbírek Muzea T. G. M. Rakovník, Rabasovy galerie Rakovník, Státního okresního archivu Rakovník a sbírky MUDr. J. Ebrta od fotografů B. V. Kráčmara, J. Sadila, V. Váchy, A. Váchové, K. Koubka, V. Hvězdy a dalších. Výtvarná a technická redakce Václav Zoubek. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: ISBN 80-85868-44-X1000 výtisků
195  Marta Taberyová – keramikakatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
196  Alena Škoudlínová – Řevničovleták
Vydáno pro obec Řevničov. Autorka textu a fotografií Alena Škoudlínová. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
197  Informace obyvatelstvu o rizicích vyplývajících z možnosti havárie skladovaných chemických látek ve společnosti Procter & Gamble – Rakona, a. s.leták
Vydáno na objednávku Procter & Gamble – Rakona, a. s., Rakovník. Text připravil kolektiv autorů z RŽP OKÚ Rakovník a V. Bendl z P & G Rakona Rakovník. Autorka fotografií Alena Škoudlínová. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša Prepress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
3000 výtisků
198  Jan Kohout – obrazy, objektykatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
199  Václav Zoubek – Džbán 2002katalog
© Václav Zoubek 2002, photo © Josef Říha 2002. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-45-8500 výtisků
200  Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická a Lubomír Pešekkatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
201  Jaroslav Čech – Rakovnické renesanční soudničky IIpublikace
© Jaroslav Čech 2002, © Illustrations Václav Zoubek 2002. Autor textu Jaroslav Čech. Autor ilustrací a grafické úpravy Václav Zoubek. Vydáno za finančního přispění Nadace Open Society Fund Praha. První vydání. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-46-6800 výtisků
202  Historie galeriepublikace