RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK265
Katalog vydaných publikací
Hledání
  
Ročník
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
všechny
1  Collegium musicumprogram
Vydáno v roce 1991.
2  Václav Zoubek – Josef Jaroslav Král – obrazy a kresby z rakovnických sbírekkatalog
Napsal Václav Zoubek. Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod číslem o321200391. Cena 5 Kčs. Vydáno v roce 1991.
8 stran250 výtisků
3  Orientační plán města Rakovníka
Vydáno v roce 1991.
1000 výtisků
4  Orientační plán města Rakovníka – německy
Vydáno v roce 1991.
1000 výtisků
5  Orientační plán města Rakovníka – anglicky
Vydáno v roce 1991.
1000 výtisků
6  V. Razím – Pražská a Vysoká brána – Měst. opevnění v Rakovníkuskládačka
Vydáno v roce 1991.
ISBN: 80-900899-1-75000 výtisků
7  Jaroslav Čech – Rakovnická operaprogram
Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod číslem 0321201291. Text: Jaroslav Čech. Fotografie z archívu. Grafická úprava: Václav Zoubek. Vydáno v roce 1991.
300 výtisků
8  Simeona Hošková, Jiří Mašín – Jiří Anderlekatalog
Texty napsali Simeona Hošková a Jiří Mašín, fotografie Vladimír Fyman. Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod číslem o 3212 0 13 91. Vydáno v roce 1991.
Sazbu systémem DTP provedla soukromá firma PK Petr Šimůnek. Tisk provedla soukromá firma BAROKO.
ISBN: 80-900899-0-98 stran500 výtisků
9  Václav Zoubek – Vladimír Pleinerkatalog
Texty napsal a s použitím archivních fotografií upravil Václav Zoubek. Registrováno u RKOÚ v Rakovníku pod č. 0321 20 1791. Vydáno v roce 1991.
Tiskovou předlohu zhotovil Petr Lokša.
ISBN: 80-900899-2-58 stran300 výtisků
10  Č. Kráčmar – Výstřely na Požárechpublikace
Vydáno v roce 1991.
ISBN: 80-900899-3-384 stran600 výtisků
11  Jaroslav Čech – Collegium academicumprogram
Autor textu Jaroslav Čech. Fotografie Oldřich Čeněk. Obálka a grafická úprava Václav Zoubek. Registrováno u RKOÚ v Rakovníku pod č. 0321201991. Vydáno v roce 1991.
Tiskovou předlohu připravil Petr Lokša. RakoTISK.
250 výtisků
12  Pavel Trpák – František K. Foltýn – obrazykatalog
Vydáno za přispění Středočeského sdružení výtvarníků. Autoři textu RNDr. Pavel Trpák a fotografií Zdena Kočová. Grafická úprava Pavla Maříková. Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod č. 03212020 91. Vydáno v roce 1991.
Vyrobila firma PK Petr Šimůnek, Králův Dvůr.
ISBN: 80-900899-5-X12 stran300 výtisků
13  Tomáš Rybička – Vladimír Suchánek – grafikakatalog
Autor textu Tomáš Rybička. Grafická úprava Pavla Maříková. Registrováno u RKOÚ pod číslem o 321 20 21 91. Vydáno v roce 1991.
RakoTISK.
ISBN: 80-900899-4-14 strany300 výtisků
14  František Markupbrožura
Vydáno v roce 1992.
ISBN: 80-900899-7-632 stran600 výtisků
15  Václav Zoubek, Jaroslav Čech – Slavnostní otevření Heroldovy síněprogram
Autoři textu Václav Zoubek a Jaroslav Čech. Grafická úprava Václav Zoubek. Registrováno u RKOÚ pod č. o32100492. Vydáno v roce 1992.
Tiskovou předlohu připravil Petr Lokša.
300 výtisků
16  F. Švarc – 150 let pošty v Rakovníkubrožura
Vydáno v roce 1992.
ISBN: 80-900899-8-4178 stran1500 výtisků
17  Břetislav Benda, Milan Benda – sochy, Vincenc Beneš – obrazykatalog
Registrováno u RK OÚ v Rakovníku pod číslem 0321 005 92. Fotografie J. Krejčí. Vydáno v roce 1992.
ISBN: 80-900899-9-212 stran1000 výtisků
18  J. Čech – Císařské hony na Křivoklát. u Valdštejnůbrožura
Vydáno v roce 1992.
ISBN: 80-900899-6-831 stran500 výtisků
19  Pamětní síň Oty Pavla Přívoz Branovbrožura
Vydáno v roce 1992.
ISBN: 80-901332-0-728 stran1500 výtisků
20  Škampovo kvarteto a Pražákovo kvartetoprogram
Vydáno v roce 1992.
21  Džbán 1992katalog
Vydáno v roce 1992.
ISBN: 80-901322-1-516 stran
22  Jaroslav Čech – I. abonentní koncert – Petrohradská konzervatořprogram
Autor textu Jaroslav Čech. Grafická úprava Markéta Kolářová, V. Zoubek. Vydáno v roce 1992.
Sazba Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
23  Jaroslav Čech – II. abonentní koncert – Heroldovo kvartetoprogram
Autor textu Jaroslav Čech. Grafická úprava Markéta Kolářová, V. Zoubek. Vydáno v roce 1992.
Sazba Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
24  Č. Kráčmar – Klukovinypublikace
Vydáno v roce 1992.
300 výtisků
25  J. Čech – Koblihybibliofilie
Vydáno v roce 1992.
300 výtisků
26  Miloslav Čelakovský – Křížová cestakatalog
Vydáno v roce 1993.
1 strana40 výtisků
27  III. abonentní koncert – Petr Prause a Václava Černohorskáprogram
28  Jan Merta – obrazykatalog
Vydáno v roce 1993.
29  IV. abonentní koncert – Daniel Wiesner – klavírní recitálprogram
Vydáno v roce 1993.
30  V. abonentní koncert – Trio z Pařížské konzervatořeprogram
Vydáno v roce 1993.
31  VI. abonentní koncert – Dana Vlachová, Jan Páleníček a Martina Hájkováprogram
Vydáno v roce 1993.
32  VII. abonentní koncert – Die Hochschule für Musik und Theater Hamburkprogram
Vydáno v roce 1993.
33  Šárka Radová – keramika, Marie Luisa Hlobilová – art protiskatalog
Vydáno v roce 1993.
4 strany
34  Okres Rakovníkpublikace
Vydáno v roce 1993.
ISBN: 80-901332-1-5
35  Okres Rakovník – německypublikace
Vydáno v roce 1993.
ISBN: 80-901332-2-336 stran
36  Okres Rakovník – anglickypublikace
Vydáno v roce 1993.
ISBN: 80-901332-3-136 stran
37  Václav Zoubek – Rudolf Puchold 1881–1947katalog
Autor textu a grafická úprava Václav Zoubek. Vydáno v roce 1993.
Sazba Lokša PrePress Rakovník.
ISBN: 80-901332-4-X12 stran300 výtisků
38  J. Čech – Příběh ze starého Rakovníkapublikace
Vydáno v roce 1993.
ISBN: 80-901332-6-696 stran500 výtisků
39  Václav Zoubek – Džbán 1993katalog
Autor textu, grafické úpravy a fotografie na obálce Václav Zoubek. Fotografie Jaroslav Krejčí a Martin Kinkal. Registrováno u RRR OÚ pod číslem o321 201 93. Vydáno v roce 1993.
ISBN: 80-901332-7-424 stran525 výtisků
40  Václav Kapoun – Hrádek u Prohořepublikace
© Václav Kapoun. Vydáno v roce 1993.
ISBN: 80-901332-5-844 stran500 výtisků
41  Václav Zoubek – Zisky 1986–1993katalog
Autor textu Václav Zoubek, fotografie obrazu Vl. Váchy, Krvácející země, 1968, Jaroslav Krejčí. Grafická úprava Markéta Kolářová. Vydáno v roce 1994.
6 stran
42  Jaroslav Šeda – Jiří Herold 16. 4. 1875–13. 11. 1934publikace
© Jaroslav Šeda, © Antonín Kohout, © Radek Křížanovský. Texty napsali Jaroslav Šeda, Antonín Kohout a Radek Křížanovský. Graficky upravil a obálku navrhl Václav Zoubek. Vydání první. Vydáno v roce 1994.
Předlohy pro tisk připravil Lokša Prepress Rakovník. Vytiskla tiskárna LEON Podbořany.
ISBN: 80-901332-8-2212 stran580 výtisků
43  Vladislav Razím – Vzpomínky na starý Rakovníkpublikace
© Vladislav Razím. Autorem koncepce publikace a všech textů je Vladislav Razím. Resumé přeložil Kahlen service. Grafickou úpravu a obálku navrhl Václav Zoubek. Vydáno v roce 1994.
Sazba Lokša PrePress Rakovník, reprodukční práce Didot Praha. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-901332-9-01000 výtisků
44  Václav Zoubek – Bohumil Heinz – český ryteckatalog
© Václav Zoubek, © grafická úprava Markéta Kolářová. Text napsal a ilustrace vybral Václav Zoubek. Graficky upravila Markéta Kolářová. Vydáno v roce 1994.
Předlohy pro tisk zpracoval Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-01-644 stran600 výtisků
45  Ivo Mička – Jubilantikatalog
Vydáno v roce 1994.
16 stran
46  Václav Zoubek – Džbán 1994katalog
© Václav Zoubek, © Foto Martin Kinkal. Vydáno v roce 1994.
ISBN: 80-85868-00-816 stran1000 výtisků
47  Norbert Jäger, Václav Zoubek – Norbert Jägerkatalog
Vydáno v roce 1994.
8 stran1000 výtisků
48  Václav Zoubek – Miroslav Houšťkatalog
Vydáno v roce 1994.
8 stran300 výtisků
49  Václav Zoubek – Bohumil Heinz – Český ryteckatalog
Text napsal a ilustrace vybral Václav Zoubek. Graficky upravila Markéta Kolářová. Vydáno v roce 1994.
Předlohy pro tisk zpracoval Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-01-6600 výtisků
50  Krejčí – Heroldova síň – interierpohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
51  Krejčí – RG – exterierpohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
52  Čech, Krejčí – Průvodce – rakovnická radnicepublikace
Vydáno v roce 1994.
ISBN: 80-85868-02-4
53  Martin Kinkal – Rabas – krajina v červencipohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
54  Martin Kinkal – Nadorp – svatá rodinapohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
55  Starý Rakovník – pro OMpohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
56  Budova muzea – pro OMpohlednice
Vydáno v roce 1994.
1000 výtisků
57  Václav Zoubek, Alena Škoudlínová – Okres Rakovník
Vydáno v roce 1994.
600 výtisků
58  pohlednice
Vydáno v roce 1994.
59  pohlednice
Vydáno v roce 1994.
60  Václav Zoubek – Antonín Pelc 1895–1967katalog
© Václav Zoubek, 1995. © Foto – Fotografická dílna Národní galerie v Praze. Vydáno v roce 1995 pro obecní úřad Lišany. Text napsal Václav Zoubek, fotografie jsou z archívu Národní galerie v Praze. Vydání první.
Repro PrePress Lokša Rakovník, Tisk Rakotisk Rakovník.
ISBN: 80-85868-03-212 stran1000 výtisků
61  Jaroslav Čech – Rakovník – radnicepublikace
Vydáno v roce 1995. Autor textu Jaroslav Čech, autoři fotografií Jaroslav Krejčí a Martin Kinkal. Vydání první. Texty a fotografie byly pořízeny městským úřadem v Rakovníku.
Litografie Lokša Prepress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-02-415 stran1000 výtisků
62  B. Rozkošná – Průvodce – židovské památkypublikace
Vydáno v roce 1995.
1000 výtisků
63  V. Razím – Průvodce – památkybrožura
Vydáno v roce 1995.
ISBN: 80-85868-06-738 stran1000 výtisků
64  Václav Zoubek – Josef Klouček 1909–1943katalog
Text napsal a graficky upravil Václav Zoubek. Vydáno v roce 1995.
Předlohy pro tisk připravil Lokša Prepress Rakovník. Vytiskla tiskárna Tuček Rakovník.
ISBN: 80-85868-04-014 stran300 výtisků
65  Martin Kinkal – fotografiekatalog
Vydáno v roce 1995.
Předlohy pro tisk připravil Lokša Prepress Rakovník. Vytiskla tiskárna Tuček Rakovník.
5 stran150 výtisků
66  Jaroslav Nešetřil – Patricia Kushnerkatalog
Vydáno v roce 1995.
8 stran300 výtisků
67  L. Šmídová – Drobná devoční grafikabrožura
Vydáno v roce 1995.
ISBN: 80-85868-05-964 stran600 výtisků
68  František Švarc – Dějiny Okresní knihovny v Rakovníku a veřejných knihoven na Rakovnickubrožura
Vydáno pro Okresní knihovnu v Rakovníku v roce 1995. Autor textu František Švarc.
Sazba Lokša Prepress Rakovník, tisk Tueek tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-07-5286 stran300 výtisků
69  J. Burešová – Václav Rabas – Malíř očima své ženy, dětí a hospodyněbrožura
© 1995 Hermína Rabasová, © 1995 Jan Rabas, © 1995 Jitka Burešová-Rabasová, © 1995 Josefa Zaoralová. Autoři textů Hermína Rabasová, Jan Rabas, Jitka Burešová-Rabasová a Josefa Zaoralová. K ilustraci jsou použity fotografie z rodinného archivu V. Rabase. Na obálce je reprodukován výřez obrazu V. Rabase Selské dílo v krajině z roku 1936 (ZPČG Plzeň). Vydáno v roce 1995.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-08-3119 stran800 výtisků
70  Petr Brátka, Václav Zoubek – Ines Büsing – keramikakatalog
Katalog výstav v Husitském muzeu v Táboře a Rabasově galerii v Rakovníku 1995. Texty: Petr Brátka, Václav Zoubek. Německy: Linda Torová. Anglicky: Petr Lokša. Vydáno v roce 1995.
Litografie: Prepress Lokša Rakovník. Tisk: Tuček Rakovník.
ISBN: 80-85868-09-124 stran500 výtisků
71  Václav Zoubek – Džbán 1995katalog
Autor textu a grafické úpravy Václav Zoubek. Fotografie Martin Kinkal a Petra Kapitánová. Vydáno v roce 1995.
ISBN: 80-85868-10-516 stran600 výtisků
72  Jaroslav Čech, Jiří Pilka – Zdeněk Tomáš – osmdesátníkbrožura
Autoři textu Jaroslav Čech a Jiří Pilka. Fotografie z archivu. Na vydání finančně přispělo město Rakovník. Vydáno v roce 1995.
20 stran400 výtisků
73  Václav Branýkatalog
Reprodukce Martin Kinkal. Vydáno v roce 1995.
Litografie Lokša Prepress. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
4 strany200 výtisků
74  Marie Votoupalovákatalog
Reprodukce Martin Kinkal. Vydáno v roce 1995.
Litografie Lokša Prepress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
4 strany200 výtisků
75  Žněgrafický list
Vydáno v roce 1995.
76  Otakar Špecinger – Venda Truhlářová – obrazykatalog
Autor textu Otakar Špecinger, autoři fotografií Jiří Hampl a Miroslav Jodas. Vydáno v roce 1996.
Sazba Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
8 stran200 výtisků
77  Ivan Hrdina – Bibliofilské tisky vydavatele Ivana Hrdinykatalog
Autor textu Ivan Hrdina. Vydáno v roce 1996.
Sazba Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
4 strany234 výtisků
78  Václav Zoubek – Malířská dynastie Lhotů a Rakovníkkatalog
Autor textu V. Zoubek. Fotografie M. Kinkal a V. Zoubek. Vydáno v roce 1996.
Litografie Lokša PrePress. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
12 stran200 výtisků
79  Jiří Anderle – kresbykatalog
Vydáno v roce 1996.
2 strany200 výtisků
80  Malíři z Dietzenbachukatalog
Texty přeložila Linda Torová. Použité fotografie jsou z archivů umělců. Vydáno v roce 1996.
Litografie Lokša Prepress. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
16 stran300 výtisků
81  Jiří Měchura, Václav Hvězda – Jiří Měchura – fotografiekatalog
Autoři textu Jiří Měchura a Václav Hvězda. Autor fotografií Jiří Měchura. Vydáno v roce 1996.
Sazba a litografie Lokša Prepress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
6 stran200 výtisků
82  V. Razím – Chrám sv. Bartolomějepohlednice
Vydáno v roce 1996.
2000 výtisků
83  V. Razím – Náměstí – Rakovníkpohlednice
Vydáno v roce 1996.
2000 výtisků
84  Václav Zoubek – Džbán 1996katalog
Fotografie Martin Kinkal, Jan Gebauer, Ladislav Peller, Václav Zoubek, Alena Škoudlínová. Překlad do angličtiny Petr Lokša. Vydáno v roce 1996.
ISBN: 80-85868-11-340 stran500 výtisků
85  Karel Chaba – obrazy a grafikakatalog
Reprodukce: M. Posselt, Zd. Lhoták. Texty: J. Pečínka, B. Hrabal, F. Dvořák, J. Olič, J. Kotalík. Vydáno v roce 1996.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
12 stran200 výtisků
86  kolektiv autorů – Svědectví věkůbrožura
© Miloslav Mánek 1996, © Eva Hrbková 1996, © Renata Mayerová 1996, Photo © Saša Krško 1996 Autooi textu: Miloslav Mánek, Eva Hrbková, Renata Mayerová, autor fotografií Saša Krško. Grafická úprava Václav Zoubek. Vydání první. Vydání financuje město Rakovník. Vydáno v roce 1996.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-12-128 stran1000 výtisků
87  Zikmund Winter – Paměti ze života dvou přátelbrožura
K vydání připravila, úvodem a poznámkami opatřila Věra Brožová. Vydáno k 150. výročí autorova narození. Vydání první. Grafická úprava a obálka Václav Zoubek. Vydáno v roce 1996.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-13-X58 stran700 výtisků
88  Václav Zoubek – Rakovnicko v době Wintrověkatalog
Text: Václav Zoubek. Vydáno v roce 1996.
Litografie: Lokša PrePress Rakovník. Tisk: Tuček tiskárna Rakovník.
8 stran200 výtisků
89  50 let Společnosti bratří Čapkůkatalog
Vydáno v roce 1996.
4 strany
90  Václav Zoubek – Radomír Kolář – ilustracekatalog
Texty a grafická úprava V. Zoubek. Vydáno v roce 1996.
Sazba Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
6 stran200 výtisků
91  Irina Motorina – Irina Motorina – akvarelykatalog
Text Irina Motorina. Grafická úprava Václav Zoubek. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
4 strany200 výtisků
92  kolektiv autorů – Karel Marx – Retrospektiva (1968–1997)katalog
© J. Nešetřil, © G. Císař, © W. A. Erdle, © J. Machalický. Photo © V. Fyman. Autoři textů G. Císař, J. Machalický, J. Nešetřil, W. A. Erdle. Fotografie V. Fyman a archiv malíře. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-14-856 stran500 výtisků
93  Erich Kaufman, Miroslav Uher – Erich Kaufman – fotografiekatalog
Autoři textu Erich Kaufman a Miroslav Uher. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
6 stran200 výtisků
94  Čestmír Kráčmar – Výstřely na Požárech – Válečná epizoda v křivoklátských lesích
© Čestmír Kráčmar 1991, vydání druhé 1997, © Des. Václav Zoubek 1997. Vydání druhé. Autor textu Čestmír Kráčmar. Fotografie archiv autora. Obálka a grafická úprava Václav Zoubek. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-900899-3-376 stran700 výtisků
95  Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990–96katalog
Photo © Josef Říha 1997, Photo © archiv OÚ Rakovník, Photo © archiv RG Rakovník, Photo © archiv OM Rakovník, © Marcela Pásková 1997, © Václav Zoubek 1997. Autoři textu Václav Zoubek a Marcela Pásková. Fotografie: Josef Říha a archiv. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-15-683 stran500 výtisků
96  Josef Říha – fotografiekatalog
Autor textu Ondřej Neff. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
14 stran200 výtisků
97  Jaroslav Petrželkakatalog
Fotografie z archivu autora. Text Vít Weber. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
4 strany200 výtisků
98  Příroda Rakovnickaskládačka
Vydáno v roce 1997.
5000 výtisků
99  Ivan Hrdina – Antonín Bartoš, Lisbeth Bartošová – keramikakatalog
Fotografie z archivu autora. Text Ivan Hrdina. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
6 stran200 výtisků
100  Václav Zoubek – Džbán 1997katalog
© Václav Zoubek 1997, Photo © Josef Říha 1997. Vydáno v roce 1997.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-16-428 stran500 výtisků
101  J. Waldhauser – Výzkum čtyřúhelníkových valů Kokrdov
Vydáno v roce 1997.
102  Věra Strakošová, Pavel Brynych – Svět ticha a fantazie fotografie Vítězslava Jurečkykatalog
Autoři textu Věra Strakošová a Pavel Brynych. Autor fotografií Vítězslav Jurečka. Vydání první. Vydáno v roce 1998.
Sazba a tisk Lokša Prepress.
4 strany50 výtisků
103  Karel Liebscher – Obrazy starého Rakovníka – Čechy, Rakovník, náměstí, asi r. 1900reprodukce
Vydáno v roce 1998.
1 strana500 výtisků
104  Karel Liebscher – Obrazy starého Rakovníka – Čechy, Rakovník, východní brána z cyklu Rakovnicko, asi r. 1900reprodukce
Vydáno v roce 1998.
1 strana500 výtisků
105  Karel Liebscher – Obrazy starého Rakovníka – Čechy, Rakovník, asi r. 1900reprodukce
Vydáno v roce 1998.
1 strana500 výtisků
106  Karel Liebscher – Obrazy starého Rakovníka – Čechy, Rakovník – u východní brány, asi r. 1900reprodukce
Vydáno v roce 1998.
1 strana500 výtisků
107  Václav Zoubek – Síla a světlo – klihová grafika Jiřího Hanzlíkakatalog
Texty: Václav Zoubek (s citací textu Jiřího Hanzlíka). Vydáno v roce 1998.
Tisk Lokša PrePress.
4 strany60 výtisků
108  Čestmír Janošek – Mrazovkykatalog
Texty: Čestmír Janošek, Jan Kříž. Vydáno v roce 1998.
Tisk Lokša PrePress.
8 stran80 výtisků
109  Václav Hvězda – fotografiekatalog
Autor textu a fotografií: Václav Hvězda. Vydáno v roce 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
8 stran150 výtisků
110  Rabasova galerie Rakovník
Autor textu V. Zoubek, autoři fotografií Martin Kinkal a Zdeněk Pochman. Vydáno v roce 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
12 stran2000 výtisků
111  Václav Zoubek – Informační letákleták
Vydáno v roce 1998.
112  J. Lukáš – Aforismy – Předvolební gulášbrožura
Vydáno v roce 1998.
ISBN: 80-85868-17-255 stran1000 výtisků
113  Jiří Šetlík – Jan Smetana – kresbykatalog
Text napsal Jiří Šetlík. Vydáno v roce 1998.
Tisk obálky a litografie Lokša Prepress Rakovník. Tisk textů Tuček tiskárna Rakovník.
8 stran50 výtisků
114  Alena Škoudlínová – Přírodní park Džbánskládačka
Vyšlo v nákladu Okresního úřadu Louny, Okresního úřadu Kladno a Okresního úřadu Rakovník. Připraveno ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – středisko Praha. Projekt inicioval ing. Karel Šašek za účelem šíření regionálních informací. Námět: RNDr. Alena Škoudlínová. Fotografie: ing. Pavel Mudra. Na projektu dále spolupracovali RNDr. Jaroslav Obermajer, ing. Olga Salačová, RNDr. Helena Humlová, ing. Zdeněk Klouček. Text © Alena Škoudlínová 1998, photo © Pavel Mudra 1998. Vydáno v roce 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
15000 výtisků
115  Alena Škoudlínová – Rakovnicko – geologie a krajinaskládačka
Připravil Muzejní spolek královského města ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – středisko Praha. Vydáno v rámci projektu „Geologie a krajina“ podporovaném Ministerstvem životního prostředí. Projekt inicioval Ing. Karel Šašek za účelem šíření regionálních informací. Financováno sponzory: Procter & Gamble – Rakona, České lupkové závody Nové Strašecí, Ekologie, Královský pivovar Krušovice. Text © RNDr. Alena Škoudlínová 1998, photo © Ing. Pavel Mudra 1998. Vydáno v roce 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
5000 výtisků
116  Alena Škoudlínová – Rakovnicko – voda a krajinaskládačka
Text © RNDr. Alena Škoudlínová 1998, photo © Ing. Pavel Mudra 1998. Vydáno v roce 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
5000 výtisků
117  Alena Škoudlínová – Přírodní park Jesenickoskládačka
Připravil Okresní úřad Rakovník ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – středisko Praha. Projekt inicioval Ing. Karel Šašek za účelem šíření regionálních informací. Text © RNDr. Alena Škoudlínová 1998, photo © Ing. Pavel Mudra 1998. Vydáno v roce 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
5000 výtisků
118  Eva Skalická – Šlechtické rody na Rakovnickubrožura
Vydáno v roce 1998.
ISBN: 80-85868-18-0144 stran
119  kolektiv autorů – Okres Rakovníkbrožura
Vydáno v roce 1998.
ISBN: 80-85868-19-914 stran5000 výtisků
120  Jaroslav Vanča – Džbán 1998katalog
© Jaroslav Vanča 1998, © Václav Zoubek 1998. Photo © Josef Říha 1998, © Tomáš Istler 1998, © Ladislav Peller 1998. Vydáno v roce 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-20-228 stran500 výtisků
121  Jan Krško – Husovy oslavy CČSH na Krakovci z historického hlediskabrožura
© Jan Krško 1999. Autor textu Jan Krško. Fotografie z archivu. Grafická úprava Václav Zoubek. Vydáno v roce 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-21-052 stran500 výtisků
122  Zdeněk Veselý – malbykatalog
Vydáno v roce 1999.
10 stran50 výtisků
123  Petr a Pavel Nejmanovi – fotografiekatalog
Vydáno v roce 1999.
Tisk barevné vložky a litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček Tiskárna Rakovník.
8 stran100 výtisků
124  Václav Zoubek – Pohledy na památná místa (především Rakovnicka) v kresbách a grafikách 19. stoletíkatalog
Autor textu: Václav Zoubek. Vydáno v roce 1999.
Tisk barevné vložky a litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk katalogu Tuček Tiskárna Rakovník.
10 stran100 výtisků
125  Johanna Klusáková – Johanna Klusákovákatalog
Vydáno v roce 1999.
Tisk obálky a litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk textů Tuček tiskárna Rakovník.
6 stran50 výtisků
126  J. Čech – Rakovnické renesanční soudničkybrožura
Vydáno v roce 1999.
ISBN: 80-85868-22-996 stran
127  Milan Med – Svět baletukatalog
Autor textu Jiří Kropáček. Vydáno v roce 1999.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
8 stran200 výtisků
128  Václav Zoubek – Václav Rabas ve sbírkách Rabasovy galeriebrožura
© Photo – Josef Říha 1999, © Václav Zoubek, © Václav Rabas – dědictví 1999. Vydáno za přispění Ministerstva kultury České republiky. Texty napsali Václav Rabas a Václav Zoubek, reprodukční fotografie Josef Říha. Vydáno v roce 1999.
Litografie Lokša Prepress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-28-842 stran800 výtisků
129  Josef Říha, Václav Upír Krejčí, Václav Zoubek – Rakovník je…publikace
Vydáno v roce 1999.
ISBN: 80-85868-31-888 stran800 výtisků
130  kolektiv autorů – Okres Rakovník – německybrožura
Vydáno v roce 1999.
ISBN: 80-85868-23-7
131  kolektiv autorů – Okres Rakovník – anglickybrožura
Vydáno v roce 1999.
ISBN: 80-85868-24-5
132  Skryjeskládačka
Vydáno v roce 1999.
133  Václav Zoubek – Džbán 1999katalog
© Václav Zoubek 1999, Photo © Josef Říha 1999, © Ladislav Peller 1999. Vydáno v roce 1999.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-26-124 stran500 výtisků
134  Vlastimil Vinter – Miroslav Pangrác – výběr z malířského a sochařského dílakatalog
Vydáno v roce 1999.
Sazba a tisk Lokša PrePress.
4 strany50 výtisků
135  Josef Říha – Děvče u rakovnického kostelapohlednice
Vydáno v roce 1999.
2500 výtisků
136  Václav Zoubek – M. Sanytrák – fotografiekatalog
Vydáno v roce 1999.
4 strany50 výtisků
137  Nešetřil, Načeradskýkatalog
Vydáno v roce 1999.
ISBN: 80-85868-25-3314 stran
138  Alena Škoudlínová – Příroda Rakovníka a jeho okolískládačka
Vydáno v roce 1999.
139  Alena Škoudlínová – Příroda Rakovníka a jeho okolíbrožura
Z odborných materiálů sestavila RNDr. Alena Škoudlínová. Spolupráce: Ing. Pavel Mudra, RNDr. Vojen Ložek, DrSc., Václav Laňka, prom. biolog. Vydáno v nákladu Okresního úřadu Rakovník a Města Rakovníka. Připraveno ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Praha. Projekt inicioval ing. Karel Šašek za účelem šíření regionálních informací. Námět: RNDr. Alena Škoudlínová. Text RNDr. Alena Škoudlínová, 1999, photo Ing. Pavel Mudra 1999. Vydáno v roce 1999.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-27-X27 stran
140  Jan Černý – Jan Renner (1869–1959)brožura
Náklad financuje SOkA Rakovník a Jan Černý z grantu města Rakovníka. Autor textu a fotografií Jan Černý. Vydáno v roce 1999.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-29-6163 stran
141  Alena Škoudlínová – Chráněná území okresu Rakovníkskládačka
Vydáno v roce 1999.
142  Ivo Mička – Amerikabrožura
Vydáno v roce 1999.
ISBN: 80-85868-30-X112 stran
143  Václav Zoubek – Rakovník – monografiebrožura
Vydáno v roce 2000.
144  Kamenykatalog
Vydáno v roce 2000.
145  J. Vojáček, Z. Polcar – Fotografiekatalog
Vydáno v roce 2000.
146  Lánská oboraskládačka
Vydáno v roce 2000.
147  Jiří Anderle – Variace na dané téma etnické umění Afrikykatalog
Vydáno v roce 2000.
100 výtisků
148  Václav Zoubek – Rakovník – monografiebrožura
Vydáno v roce 2000.
149  Šárka Radovákatalog
Vydáno v roce 2000.
50 výtisků
150  Václav Zoubek – Džbán 2000katalog
© Václav Zoubek 2000, Photo © Josef Říha. Vydáno v roce 2000.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-32-6500 výtisků
151  Jarmila Malátovákatalog
Vydáno v roce 2000.
50 výtisků
152  Alena Škoudlínová – Novostrašeckobrožura
Vydáno v roce 2000.
ISBN: 80-85868-33-41000 výtisků
153  Alena Škoudlínová – Jesenickobrožura
Vydáno v roce 2000.
ISBN: 80-85868-34-23500 výtisků
154  Alena Škoudlínová – Novostrašeckoleták
Připravil Okresní úřad Rakovník ve spolupráci s agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – středisko Praha. Projekt inicioval Ing. Karel Šašek za účelem šíření regionálních informací. Text © RNDr. Alena Škoudlínová 2000, Photo © Ing. Pavel Mudra 2000. Vydáno v roce 2000.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
2500 výtisků
155  Alena Škoudlínová – Mikroregion Balkán se sídlem ve Slabcíchleták
Vydáno v roce 2000.
156  Ivo Mička – Být sochařem – o životě a práci s Miroslavem Pangrácempublikace
Text © Ivo Mička, 2000. Photo © archiv © 2000; B. V. Kráčmar © 2000; K. Böhm © 2000; V. Vácha © 2000; Karel Koubek © 2000; Nováček © 2000; Feikl © 2000; S. Mára © 2000; Michal Novák © 2000; Ivan Koreček © 2000; Jiří Středa © 2000; Jaroslav Kubec © 2000; Vladimír Lammer © 2000; Vladimír Dušejovský © 2000; Zdeněk Labík 43. © 2000; Miroslav Jodas © 2000 Vladimír Fyman © 2000; Pavel Hokynek © 2000; Zdeněk Chrapek © 2000; Branislav Pavlík © 2000; Antonín Vodák © 2000; Karel Štoll © 2000; Jaroslav Krejčí © 2000; Pavel Paul © 2000; František Krejčí © 2000; Jiří Sommer © 2000; Vladimír Zámyš © 2000; Ivo Mička © 2000; Miroslav Pangrác – syn © 2000. Grafická úprava Václav Zoubek. Vydáno v roce 2000.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-35-0800 výtisků
157  Alena Škoudlínová – Odpadové hospodářství okresu Rakovníkleták
Publikace byla vydána pro Okresní úřad Rakovník. Připraveno v rámci projektu Příroda Rakovnicka, který inicioval Ing. Karel Šašak za účelem šíření regionálních informací. Text © RNDr. Alena Škoudlínová 2000, photo © Ing. Pavel Mudra 2000. Vydáno v roce 2000.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
5000 výtisků
158  Václav Zoubek – Broušené kameny Vladimíra Sixtykatalog
Text © Václav Zoubek, photo © Radek Vondráček. Vydáno v roce 2001.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
4 strany50 výtisků
159  Václav Zoubek – Josef Velčovský – obrazy
Reprofoto Miroslav Šebek, portrét Jaroslav Tatek. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
8 stran1050 výtisků
160  Václav Zoubek – Ladislav Janouch – sochy
Reprofoto © Antonín Vodák 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, © Mgr. Miroslav Feszanicz 5, 11, 15, 16, © Josef Houdek 7, © Josef Říha 1, 24. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
20 stran500 výtisků
161  Miroslav Uher – Miroslav Uher – fotografiekatalog
Vydáno v roce 2001.
6 stran70 výtisků
162  Václav Zoubek – Roman Ch. Sklenička – obrazykatalog
Vydáno v roce 2001.
6 stran50 výtisků
163  Václav Zoubek – Zdeněk Kříž – obrazykatalog
Vydáno v roce 2001.
6 stran50 výtisků
164  Ivo Mička – Josef Hvozdenský – obrazy, medailekatalog
Vydáno v roce 2001.
8 stran50 výtisků
165  Jiří Anderle – Čechy krásné, Čechy mé – Šestnáct diptychů z první poloviny roku 2001katalog
© text: Jiří Anderle 2001 © photo: archiv autora 2001. Vydáno v roce 2001.
Tisk Lokša PrePress Rakovník.
24 stran120 výtisků
166  Václav Zoubek – Přátelé po patnácti letechkatalog
Vydáno v roce 2001.
12 stran50 výtisků
167  Jan Krško – Historie Církve československé v Rakovníku I. – Rakovník a české schisma 1918–1920
© Jan Krško 2001, © photo Saša Krško 2001, © photo archiv 2001. Autor textu Jan Krško. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-36-982 stran500 výtisků
168  Alena Škoudlínová – Rakovník a okolíleták
Vydáno v roce 2001.
2 strany15000 výtisků
169  Čestmír Císař – Vojtěch Malaník, Alena Sukupová, Otto Sukupkatalog
Vydáno v roce 2001.
8 stran50 výtisků
170  kolektiv autorů – Džbán 1992–2001
© kol. autorů, photo © Josef Říha 2001, photo © Martin Kinkal 2001, photo © Jaroslav Krejčí 2001. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-37-768 stran500 výtisků
171  Karel Pokorný – malé formátykatalog
Vydáno v roce 2001.
6 stran50 výtisků
172  Václav Zoubek – Pravoslav Rada a Jindřiška Radovákatalog
Autor textu Václav Zoubek. Fotografie archiv. Vydáno v roce 2001.
Tisk Lokša PrePress Rakovník.
8 stran50 výtisků
173  Ivo Mička – Vzácný příteli, drahý Jarouškupublikace
© 2001, Ivo Mička. Autor textu Ivo Mička, fotografie archiv autora. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna, Rakovník.
ISBN: 80-85868-38-540 stran500 výtisků
174  Alena Škoudlínová – Ochrana a tvorba krajiny
Pro ČEZ, a. s., zhotovila Rabasova galerie v Rakovníku ve spolupráci s René, s. r. o. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
2 strany10000 výtisků
175  Olga Vohnoutová – keramikakatalog
Vydáno v roce 2001.
8 stran50 výtisků
176  Jindřich Hegrkatalog
Vydáno v roce 2001.
6 stran50 výtisků
177  kolektiv autorů – Deset let okresního pozemkového úřadu Rakovník – uspořádávání vlastnických vztahů a tvorba krajinypublikace
Sestavil: RNDr. Jan Škoudlín, CSc. a kolektiv pracovníků OPÚ. Spolupráce: Ing. Marie Leopoldová, Ing. Hana Kounovská, Renata Letová, Ing. Michal Hájek, Ing. Pavel Janota, Josef Kesl, Ing. Helena Benešová. Výtvarná spolupráce: akademický malíř Václav Zoubek. Projekt iniciovala Ing. Jiřina Fišerová, CSc. k 10. výročí vzniku okresního pozemkového úřadu. Námět: Ing. Hana Kounovská, RNDr. Jan Škoudlín, CSc. Foto: Ing. Pavel Mudra, RNDr. Jan Škoudlín, CSc. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85863-39-360 stran1000 výtisků
178  Alena Škoudlínová – Významné krajinné prvky okresu Rakovníkpublikace
Z odborných materiálů sestavila RNDr. Alena Škoudlínová. Spolupráce: Alena Fuchsová, Vlasta Šedivá, ak. malíř Václav Zoubek. Připraveno v rámci projektu Příroda Rakovnicka, který inicioval Ing. Karel Šašek za účelem šíření informací o životním prostředí. Pro okresní úřad Rakovník připravila Rabasova galerie v Rakovníku ve spolupráci s René, s. r. o. Text RNDr. Alena Škoudlínová, foto Ing. Pavel Mudra. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-40-224 stran2000 výtisků
179  Václav Zoubek – Džbán 2001katalog
© Václav Zoubek 2001, Photo © Josef Říha 2001. Vydáno v roce 2001.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-41-520 stran500 výtisků
180  Aleš Lamrkatalog
Vydáno v roce 2001.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
6 stran50 výtisků
181  Jiří Šiler – Maroko – fotky z dovolenékatalog
Vydáno v roce 2002.
50 výtisků
182  Rudolf Puchold – užitá grafikakatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
183  Jiří Hruška – malbykatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
184  Václav Zoubek – Sochař Ladislav Janouchpublikace
Napsal Václav Zoubek. Fotografoval Antonín Vodák. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uchovávána v reprodukčním systému nebo předávána v jakékoliv formě elektronicky, mechanicky, fotograficky či jinak bez předchozího souhlasu vydavatele. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the Publisher. Text © Václav Zoubek 2002, © Ladislav Janouch 2002, © Jaroslav Janouch 2002. Photo © Antonín Vodák 2002, © Vilém Stránský 2002, © Josef Říha 2002, © Miroslav Feszanič 2002, © Oldřich Egem 2002, © Archiv Ladislava Janoucha 2002. Translation © Markéta Janouchová 2002 (English), © Zdena Šťáhlavská 2002 (Deutsch). Texty napsali: Jaroslav Janouch básně ze sbírky Měsíční hodiny, Ladislav Janouch autentické vzpomínky (sázené kurzivou), Václav Zoubek životopis, dokumentaci a resumé. Překlady do angličtiny Markéta Janouchová a do němčiny Zdena Šťáhlavská. Jazyková redakce Ivo Mička. Fotografie: černobílé snímky v textu jsou z archivu Ladislava Janoucha. Snímky v barvotiskové příloze vytvořili: Antonín Vodák čísla 1, 3–18, 20, 22–29, 33–36, 38–43, 45–58, 60–63, 65, 67–72, 75–86, 88–89, Vilém Stránský číslo 2, Josef Říha číslo 87, Miroslav Feszanič čísla 61, 66, 74, 90, Oldřich Egem číslo 44, z archivu Ladislava Janoucha jsou čísla 19, 21, 30–32, 37, 59, 62, 73. Grafickou úpravu knihy navrhl Václav Zoubek. Vydání knihy nebylo financováno ze státního ani jiného veřejného rozpočtu. Vydáno v roce 2002.
Litografii provedlo studio Lokša PrePress Rakovník, vytiskla tiskárna Tuček Rakovník.
ISBN: 8080-85868-42-3
185  Václav Zoubek – Moderní a současné české umění – obrazy, kresby a grafika ze soukromé sbírkykatalog
Text Václav Zoubek. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
186  Václav Zoubek – Jaroslav Vojáček – Od severu k jihu – fotografiekatalog
Text Václav Zoubek. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
187  Joerg B. – Václav Gatarik – sochykatalog
Text: Joerg B. Foto: archiv V. Gatarika. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
188  Václav Zoubek, Josef Chrástka – Josef Chrástka – fotografiekatalog
Text: Václav Zoubek, Josef Chrástka. Foto: Josef Chrástka. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
189  Josef Říha – Dotkni se Rakovníkakatalog
Foto: Josef Říha. Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
190  Karel Franta – obrazy, kresby, ilustracekatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša Prepress Rakovník.
50 výtisků
191  Václav Zoubek – Václav Zoubek – Malby z let 1976–2001publikace
Vydání publikace nebylo financováno ze státního ani žádného jiného veřejného rozpočtu. Dokončení publikace bylo financováno z grantu města Rakovníka. Autor textu Václav Zoubek, fotografií Václav Braný, Jaroslav Krejčí, Josef Říha, Jiří Šiler, Václav Zoubek. Dále byly použity fotografie z archivu autora. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček Tiskárna Rakovník. Publikace vychází i v elektronické verzi zpracované RNDr. Martinem Zoubkem. www.vaclavzoubek.cz
ISBN: 80-85868-43-11000 výtisků
192  Václav Podestát – fotografiekatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša Prepress Rakovník.
50 výtisků
193  Václav Laňka – Svět pavích ok – přírodovědecká fotografiekatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša Prepress Rakovník.
50 výtisků
194  Kniha o Rakovníkupublikace
© Richard Biegel 2002, © Jaroslav Čech 2002, © Jan Černý 2002, © Jan Fridrich 2002, © Ivo Mička 2002, © Vladislav Razím 2002, © Alena Škoudlínová 2002, © Lenka Šmídová 2002, © František Švarc 2002, © Václav Zoubek 2002, photo © Jan Hamřík 2002, photo © Vilém Heckel 2002, photo © Helena Heckelová 2002, photo © Josef Chrástka 2002, photo © Petr Janžura 2002, photo © Milan Kivala 2002, photo © Jaroslav Krejčí 2002, photo © Martin Micka 2002, photo © Ivo Mička 2002, photo © Vladislav Razím 2002, photo © Josef Říha 2002, photo © Alena Škoudlínová 2002, photo © Radek Vondráček 2002, photo © archiv. Publikaci byla vydána na objednávku města Rakovníka. Autoři textů Richard Biegel, Jaroslav Čech, Jan Černý, Jan Fridrich, Ivo Mička, Vladislav Razím, Alena Škoudlínová, Lenka Šmídová, František Švarc, Václav Zoubek. Anglický překlad resumé Kateřina Klabanová. Autoři fotografií Jan Hamřík 226, Vilém Heckel 31, Helena Heckelová 30, 36, 37, Josef Chrástka 181, 182, Petr Janžura 83, 85, Milan Kivala 194, Jaroslav Krejčí 86, Martin Micka 52, Ivo Mička 206, Vladislav Razím 1, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 56, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 115, 129, 131, 138, 145, 195, 196, 199, Josef Říha 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 51, 54, 55, 57, 58, 72, 73, 151, 154, 157, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 184, 185, 186, 188, 189, 197, 198, 201, 203, 205, Alena Škoudlínová 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 187, 190, 191, 192, 193, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, Miroslav Sanytrák 212, Radek Vondráček 202. Archivní fotografie ze sbírek Muzea T. G. M. Rakovník, Rabasovy galerie Rakovník, Státního okresního archivu Rakovník a sbírky MUDr. J. Ebrta od fotografů B. V. Kráčmara, J. Sadila, V. Váchy, A. Váchové, K. Koubka, V. Hvězdy a dalších. Výtvarná a technická redakce Václav Zoubek. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: ISBN 80-85868-44-X1000 výtisků
195  Marta Taberyová – keramikakatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
196  Alena Škoudlínová – Řevničovleták
Vydáno pro obec Řevničov. Autorka textu a fotografií Alena Škoudlínová. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
197  Informace obyvatelstvu o rizicích vyplývajících z možnosti havárie skladovaných chemických látek ve společnosti Procter & Gamble – Rakona, a. s.leták
Vydáno na objednávku Procter & Gamble – Rakona, a. s., Rakovník. Text připravil kolektiv autorů z RŽP OKÚ Rakovník a V. Bendl z P & G Rakona Rakovník. Autorka fotografií Alena Škoudlínová. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša Prepress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
3000 výtisků
198  Jan Kohout – obrazy, objektykatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
199  Václav Zoubek – Džbán 2002katalog
© Václav Zoubek 2002, photo © Josef Říha 2002. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-45-8500 výtisků
200  Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická a Lubomír Pešekkatalog
Vydáno v roce 2002.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
201  Jaroslav Čech – Rakovnické renesanční soudničky IIpublikace
© Jaroslav Čech 2002, © Illustrations Václav Zoubek 2002. Autor textu Jaroslav Čech. Autor ilustrací a grafické úpravy Václav Zoubek. Vydáno za finančního přispění Nadace Open Society Fund Praha. První vydání. Vydáno v roce 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-46-6800 výtisků
202  Historie galeriepublikace
203  Miluše Schmalzová – Vzpomínky na Afriku – fotografiekatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
204  Upírovy cestopisy ve fotografii i psanékatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
205  Václav Rabas – grafikakatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
300 výtisků
206  Milan Hořejší – Sýrie 2002 – země a lidékatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
50 výtisků
207  Jarmila Malátová – sochykatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
208  Ex libris ze sbírky Antonína Lhotykatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
20 výtisků
209  Václav Zoubek – Středočeské sdružení výtvarníků, členská výstava, 2003publikace
Vydáno v roce 2003. Vydáno s podporou Středočeského kraje. Texty a obrazové přílohy dodané jednotlivými členy sestavil a graficky upravil Václav Zoubek.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
400 výtisků
210  Víra ve zvířata – fotografie Markéty Soukupovékatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
211  Michaela Absolonová – sochy, obrazykatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
20 výtisků
212  Ivo Mička – Z Rakovníka k ruským Čechůmpublikace
Vydáno v roce 2003.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-48-2500 výtisků
213  Michal Černík – 50 let Merkurupublikace
Vydáno v roce 2003.
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-50-4300 výtisků
214  Džbán 2003katalog
Vydáno v roce 2003. © Václav Zoubek 2002, photo © Josef Říha 2002.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-52-0500 výtisků
215  Merkurpublikace
Vydáno v roce 2003. Redakce Ivo Mička. www.merkurband.info
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-51-2300 výtisků
216  Luboš Synecký – malbykatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
217  Dalibor Blažek – malbykatalog
Vydáno v roce 2003. Katalog je částeně financován z grantu města Rakovníka.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
218  Petr Pikeš – Charakteristika správního území městského úřadu Kralovicepublikace
Vydáno v roce 2003. © Petr Pikeš 2003, photo © Petr Pikeš 2003. Vydáno pro MěÚ Kralovice.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
2000 výtisků
219  Jiří Mocek – malbykatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
220  Jan Partiš – pod vlivem Afrikykatalog
Vydáno v roce 2003.
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
222  Jiří Pokorný – malbykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
223  Josef Seibert – fotografiekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
6 stran50 výtisků
224  Otakar Čemus – obrazy, ilustracekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
8 stran50 výtisků
225  Eva Linksfeilerová – akvarelykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
8 stran50 výtisků
226  Radomír Kolář – z malířské tvorbykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
8 stran50 výtisků
227  Antonín Dvořák v Rakovníku
48 stran300 výtisků
228  Luděk Tichý – objekty, sochy, malbykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
12 stran50 výtisků
229  Jaroslav Urbánekkatalog
ISBN: 80-85868-54-738 stran500 výtisků
230  RAKOVNIČTÍ MALÍŘI, MALÍŘI RAKOVNICKAkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
232  HEROLDŮV RAKOVNÍKpublikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
24 stran600 výtisků
233  Jindřich Richter – Příběhykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
233  Jindřich Richter – Příběhykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
234  kkkkkkkkkk – „Táňa Mikušová – Z podhůří lesního království“katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
234  kkkkkkkkkk – „Táňa Mikušová – Z podhůří lesního království“katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
236  Karel Beneš – grafika, Daniela Benešová – Obrazykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
237  Jindřich Čermák – hostem ve své hlavěkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
6 stran50 výtisků
237  Jindřich Čermák – hostem ve své hlavěkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
6 stran50 výtisků
238  Miroslav Pangrácpublikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
100 stran500 výtisků
238  Miroslav Pangrácpublikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
100 stran500 výtisků
239  Džbán 2004katalog
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
28 stran500 výtisků
239  Džbán 2004katalog
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
28 stran500 výtisků
241  Josef Istlerkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
242  František Surakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
243  Jan Lisý - fotografiekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
244  Jan Kohout, Přemysl Martinec - objekty, obrazykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník.
50 výtisků
245  Ivo Mička – Dva měsíce volyňských Čechůpublikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-59-8112 stran500 výtisků
246  Stanislav Hanzíkpublikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník. Tisk Tuček tiskárna Rakovník.
ISBN: 80-85868-60-196 stran1000 výtisků
247  Milena Mrugová - Pastelykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
248  Ladislav Hojný - kresbykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
50 výtisků
250  „Džbán 2005“katalog
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
500 výtisků
251  Heroldův Rakovníkpublikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
600 výtisků
252  Václav Zoubek (Věci)publikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
ISBN: 50 85868-62-8500 výtisků
253  Václav Zoubek – „Členská výstava SSV 2005“katalog
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
ISBN: 80-85868-63-6300 výtisků
254  František Zubalíkkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
50 výtisků
255  Jiří Veselý - fotografiekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
50 výtisků
256  František Beneškatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
50 výtisků
257  Pavel Bestakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
258  Michal Siroňkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
259  Miroslav Hanákkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
16 stran50 výtisků
260  Josef Chrástka - fotografiekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
261  Zdeně Mézlkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
6 stran50 výtisků
262  Václav Vítoveckatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
263  Jaroslav Altkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
20 stran120 výtisků
265  Martina Pastorová – fotografiekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
266  Martin FRIND, David JANOUCHkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
267  Yasuhiko Morita, Endre Némethkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
6 stran50 výtisků
270  středočeské sdružení výtvarníkůpublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
300 výtisků
271  Nejman Pavel, Petr Nejmankatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
272  Džbán 2006katalog
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tiskárna Tuček
16 stran500 výtisků
274  Michal Hendrychkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
275  Tomáš Záboreckatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
276  Václav Zoubek – Marie Votoupalovákatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
277  Monika Hornová – Chodba do minulostipublikace
Ilustrovala Markéta Fuchsová
Litografie Lokša PrePress Rakovník, Tisk Tuček tiskárna Rakovník
ISBN: 80-85868-70-964 stran500 výtisků
278  Miluše Schmalzová - Afrikakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
279  Vladimír Gebauer - Cestykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
57 stran500 výtisků
281  Vladimír Svobodakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
282  Tomáš Janeček - Krajina mé myslikatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
6 stran50 výtisků
283  Sdružení Pražských malířůkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
284  Fotoklub Berounkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
285  Stanislav Kovářkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
10 stran50 výtisků
286  Ivo Mička – Projděme se Rakovníkempublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
28 stran1000 výtisků
287  Prašivinakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
288  Břetislav Štorm - architekt a grafik - ke stému výročí narozenípublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
20 stran50 výtisků
289  Jiří Kačerkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
290  Středočeské sdružení výtvarníků - Členská výstava 2007katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
32 stran300 výtisků
291  Heroldův Rakovník 2007brožura
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
28 stran600 výtisků
292  Otakar Křepinský - § 218 ... zradil, pošpinil, zneuctilpublikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník
Tuček tiskárna Rakovník
128 stran400 výtisků
293  Václav Zoubek – Živlykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
28 stran400 výtisků
294  Sokolové měli sletkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
295  Petr Palouš, Ivo Michalička - Jak to vidímekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
296  Herbert Kiszakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
297  Anna Fuchsová - Mene Tekelkatalog
Grafický návrh Markéta Fuchsová
Tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
298  Mantichorakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-76-032 stran250 výtisků
299  Pavel Štechmiler Flagelant bez talentukatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
300  Václav Benedikt, obrazy a grafikakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
301  Renáta Kaiserová, sochy a grafikakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
302  Pavla Aubrechtovákatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
304  Petr Toth, Svědci časukatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
305  Středočeské sdružení výtvarníků, Členská výstava 2008katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-79-140 stran300 výtisků
306  Vojtěch Kubaštakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
16 stran50 výtisků
307  Sdružení pražských malířůpublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
308  Tomáš Kališkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
309  Pavel Sukdolák, barevné lepty a pastelykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
28 stran500 výtisků
311  Jiří Anderle - Pavlíkovkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-85-232 stran50 výtisků
312  Jindřich Richter, cikáni pod vihorlatemkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
313  Zdeněk Prokop, jablko poznáváníkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-81-1440 stran400 výtisků
314  Středočeské ateliérypublikace
Litografie Lokša PrePress Rakovník
Tisk Retip Červený Kostelec
ISBN: 978-80-85868-82-1216 stran1500 výtisků
315  Heroldův Rakovník 2008katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
32 stran600 výtisků
316  Líba Taylor, neviňátkakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
317  Listiny Rudolfkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
318  Otakar Synáčekkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
16 stran300 výtisků
319  Skála Skála Skála, Výtvarné práce pří generacíkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-83-852 stran400 výtisků
320  Václav Frolík, pastelykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
322  Břetislav Štorm – Rakovničtí erbovnícipublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-86-956 stran500 výtisků
323  Podivuhodný svět Michala Slaměníkakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
324  Humor Vladimíra Jiránkakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
325  Eva Tovarová, Nebe čaruje - hlavu vzhůrukatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
326  Jaroslav Valečkakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-87-634 stran600 výtisků
327  Josef Chrástka, Šumavakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
328  Jan Grimm, obrazykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
16 stran50 výtisků
329  Středočeské Bienále 09publikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
38 stran300 výtisků
330  Roman Skleničkakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
331  Kamarádi vystavují k 65. narozeninám Ladislava Janouchakatalog
Litografie a tisk Lokša PerPress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-89-070 stran500 výtisků
332  Malující sochař Miroslav Pangráckatalog
texty Ivo Mička, foto Václav Zoubek
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-88-370 stran500 výtisků
333  Josef Císařovský, malby z let 1938 - 2008katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-93-740 stran200 výtisků
334  Heroldův Rakovník 2009publikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
33 stran600 výtisků
335  SSV 2009, členská výstavapublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-93-768 stran300 výtisků
336  Karel Kestner - Marie Kovaříková, V takové krásné společnostipublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
337  Maria Varvodičová, Vlast jako erbologiekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-94-432 stran300 výtisků
338  Markéta Fuchsovápublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
6 stran50 výtisků
339  Karel Kestner, Ivo Mička – O báječných lidech slovem i obrazemkniha
Litografie Lokša PrePress Rakovník
Tisk Retip Červený Kostelec
ISBN: 978-80-85868-96-8144 stran1000 výtisků
340  Miloslav Polcar, obrazy, grafika, objektykatalog
Tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-95-148 stran320 výtisků
341  Monika Pokorná – Když se v Rakovníku řekne... I. dílkniha
Ilustrace Markéta Fuchsová, Litografie Lokša PrePress Rakovník
Tisk Tuček tiskárna Rakovník
ISBN: 978-80-85868-97-5
342  Ivo Mička – Slovník výtvarníků z Rakovníka a okolípublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-85868-99-9104 stran600 výtisků
343  Bohumil Obst, makrofotografiekatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
344  Vojtěch Kraus, grafikakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
345  Jaroslav Janouch, Vojtěch Janouch – Krejčí Očko a trpaslícikniha
Namaloval a nakreslil Martin Kuriš
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-87406-00-748 stran500 výtisků
346  Václav Zoubek – Václav Zoubek - metopy, čaje, ... 2010katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
20 stran500 výtisků
347  Z archivu Vladimíra a Anny Váchovýchkatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
348  Mirek Kaufman /tekuté písky/katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-87406-01-444 stran300 výtisků
350  Karel Valter, obrazy, kresby, papírotiskykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-87406-02-124 stran300 výtisků
351  Anita Grimm-Borchet, Eva Vettel, Usch Quednau, Nicole Petterskatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-87406-03-854 stran300 výtisků
352  Heroldův Rakovník 2010katalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
36 stran600 výtisků
354  SSV 2010, členská výstavapublikace
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
ISBN: 978-80-87406-05-260 stran300 výtisků
355  Vítězslav Netrval, sochykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
8 stran50 výtisků
356  Jiří Slívakatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
12 stran50 výtisků
357  Petr Holeček, sochykatalog
Litografie a tisk Lokša PrePress Rakovník
4 strany50 výtisků
358  Monika Pokorná – Knedlíky už sem nikdy nepřijedoubrožura
ISBN: 978-80-87406-06-9116 stran500 výtisků
359  Monika Pokorná – Když se v Rakovníku řekne 2brožura
ISBN: 978-80-85868-97-5132 stran
360  Petr Toth – Artefaktykatalog
4 strany50 výtisků
361  Vladimír Sixta – Kamenné obrazykatalog
4 strany50 výtisků
362  Roman Trabura – Psychokatalog
ISBN: 978-80-87406-10-632 stran300 výtisků
363  Ivo Mička – S volyňskými Čechy v Žitomiru a Rakovníkupublikace
ISBN: 978-80-87406-09-0178 stran300 výtisků
364  Vladimír Tesař – Grafikakatalog
16 stran50 výtisků
365  Vladimír Skopal – Stínohrakatalog
4 strany50 výtisků
366  Josef Říha – Potkávání měst, krajin a lidíkatalog
4 strany50 výtisků
367  Pavel Vácha – Ohlédnutíkatalog
20 stran50 výtisků
368  Jiří Hauschka – Siločáry krajinykatalog
ISBN: 978-80-87406-11-344 stran300 výtisků
369  Středočeské sdružení výtvarníků – Členská výstava 2011katalog
ISBN: 978-80-87406-12-048 stran300 výtisků
370  Jiří Altmann, Rudolf Riedlbauch, Milan Vácha – Sochy, grafika, malbakatalog
ISBN: 378-80-87406-15-156 stran300 výtisků
371  Ivo Mička – Slovník výtvarníků z Rakovníka a okolí – 2. dílbrožura
ISBN: 978-80-87406-14-4116 stran600 výtisků
372  René Řebec – Obrazochodeckatalog
8 stran50 výtisků
373  Heroldův Rakovík 2011katalog
28 stran500 výtisků
374  Petr Nejman, Pavel Nejmankatalog
4 strany50 výtisků
375  Josef Vacke – Rakovnicko a česká krajinakatalog
ISBN: 978-80-87406-16-828 stran300 výtisků
376  Vlastimil Černovský – Obrazy, grafiky, kolážekatalog
4 strany50 výtisků
377  Ivo Mička – K Čechům Moldáviepublikace
ISBN: 978-80-87406-18-2144 stran300 výtisků
378  SVOZ16katalog
ISBN: 978-80-87406-17-536 stran300 výtisků
379  Jiří Měchura – Fotografiekatalog
4 strany50 výtisků
380  Krajiny Karla Pokornéhokatalog
12 stran50 výtisků
381  Středočeské trienále 2012katalog
ISBN: 978-80-87406-19-920 stran300 výtisků
382  František Beneš – Fotografiekatalog
4 strany50 výtisků
383  Jindra Viková – vztahy / relationshipskatalog
ISBN: 978-80-87406-20-532 stran300 výtisků
384  Zdeněk Herman – Obrazy, sochykatalog
4 strany50 výtisků
385  Andrej Barlakatalog
28 stran50 výtisků
386  Roman Franta – Vitamínová smrtkatalog
ISBN: 978-80-87406-21-240 stran300 výtisků
387  Bohumil Obst – V zajetí párykatalog
4 strany50 výtisků
388  Marie Svobodová – Obrazykatalog
4 strany50 výtisků
389  K.ART.E – Spolek komárňanských výtvarníkůkatalog
ISBN: 978-80-87406-22-930 stran300 výtisků
390  Středočeské sdružení výtvarníků – Členská výstava 2012katalog
ISBN: 798-80-87406-23-644 stran300 výtisků
391   Heroldův Rakovník 2012brožura
lLitografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník
32 stran500 výtisků
391  Heroldův Rakovník 2012katalog
28 stran400 výtisků
392  Jan Lukáš – Aforismybrožura
ISBN: 978-80-87406-25-0112 stran2000 výtisků
393  Nina Čampulka – Animovaný film, ilustrace, sochy, kresby, obrazykatalog
28 stran50 výtisků
394  Jindřich Richter – Zátišíkatalog
4 strany50 výtisků
395  Tomáš Kališ, Petra Obstovákatalog
4 strany50 výtisků
396  Milan  Resselkatalog
16 stran300 výtisků
397  Sochař Miroslav Pangrác – Deníky 1942 – 1957katalog
ISBN: 978-80-87406-27-4168 stran600 výtisků
398  Iva Mašínová – Krok za krokemkatalog
16 stran50 výtisků
399  Jan Partiš – Sochykatalog
4 strany50 výtisků
400  Sdružení pražských malířůkatalog
ISBN: 978-80-87406-28-150 stran300 výtisků
401  Pavel Monhart – Rakovnické osobnostikatalog
4 strany50 výtisků
402  Jaromír Máslerkatalog
ISBN: 978-80-87406-30-448 stran300 výtisků
403  Rudolf Jung – Fragmenty /a jiné fotografie ze železa a stříbra/katalog
16 stran50 výtisků
404  Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera A V S K G – Rak hlína chmelkatalog
ISBN: 9-788087-40631132 stran300 výtisků
405  Jaroslav Hruška – Fotografie z Křivoklátskakatalog
50 stran4 výtisků
406  Antonín Bartoš x Tadeusz Bartoš – otec x synkatalog
16 stran50 výtisků
407  Merkur
408  Heroldův Rakovník 2013katalog
20 stran400 výtisků
409  Středočeské sdružení výtvarníků – Členská výstava 2013katalog
ISBN: 978-80-87406-32-836 stran300 výtisků
410  Ivan Komárek – glued nude kolážekatalog
20 stran50 výtisků
411  Tomáš Polcar – Kykloskatalog
412  Jaromír Olič – Fotografiekatalog
4 strany50 výtisků
413  Pokorný, Matela – Fotografiekatalog
20 stran50 výtisků
414  Zdeněk Manina, Libor Jaroškatalog
ISBN: 978-8-0874063-3-540 stran300 výtisků
415  Josef Chrástka – Šumavská odyseakatalog
4 strany50 výtisků
416  Václav Razím – Vpomínky na starý Rakovníkbrožura
ISBN: 978-8-0874063-5-9144 stran
417  Sochař Miroslav Pangrác – Deníky 1958 – 1978brožura
ISBN: 978-8-0874063-4-2198 stran600 výtisků
418  Jindřich Modráčekkatalog
ISBN: 978-8-0874063-6-632 stran300 výtisků
419  Petr Šmaha – kresbykatalog
28 stran50 výtisků
420  Tomáš Kališ – Evropoukatalog
4 strany50 výtisků
421  Ladislav Janouch – 70 – sochy v keramicekatalog
8 stran50 výtisků
422  Tělo – znakkatalog
ISBN: 978-8-0874063-7-3400 stran88 výtisků
423  Václav Nováčekkatalog
16 stran100 výtisků
424  Vladimír Kališ, Nikol Konvalinková – Fotografiekatalog
4 strany50 výtisků
425  Jaroslav Urbánek – Sochy, kresby, reliéfykatalog
ISBN: 978-80-87406-38-056 stran300 výtisků
426  Heroldův Rakovník 2014katalog
28 stran400 výtisků
427  Středočeské sdružení výtvarníků – Členská výstava 2014katalog
ISBN: 978-80-87406-39-744 stran300 výtisků
428  Jiří Načeradskýkatalog
20 stran50 výtisků
429  Kristina Folprechtovákatalog
4 strany50 výtisků
430  Dalibor Blažek – Místní mazalkatalog
ISBN: 978-80-87406-40-324 stran150 výtisků
431  Šárka Radová, Eva Vlasáková, Olga Vyleťalová a Bohunka Waageová – Tázání a odpovědikatalog
ISBN: 978-80-87406-41-040 stran300 výtisků
432  Jaroslav Krejčí – Rakovník v proměnách časukatalog
4 strany50 výtisků
433  Václav Rabas – Malíř očima své ženy, dětí a hospodyněbrožura
ISBN: 978-80-87406-42-778 stran800 výtisků
434  Jitka Antošková – Osobnostikatalog
16 stran50 výtisků
435  Pocta Otto Gutfreundovi v Rabasově galerii Rakovníkkatalog
ISBN: 978-80-87406-43-452 stran300 výtisků
436  Sochař Miroslav Pangrác, deníky 1979 − 1990publikace
ISBN: 978-80-87406-45-8204 stran600 výtisků
437  Písařík – Bartoš – Kabzan – Electric Lobsterkatalog
ISBN: 978-80-87406-44-148 stran300 výtisků
438  Karel Lavičkakatalog
8 stran50 výtisků
439  Středočeské trienále 2015katalog
ISBN: 978-80-87406-46-532 stran300 výtisků
440  Jaroslav Pleier – Fotografiekatalog
4 strany50 výtisků
441  Martin Mulač – NecromantixVýstavní noviny
300 výtisků
442  Karel Souček – 1915 – 1982katalog
ISBN: 978-80-87406-47-2300 výtisků
443  Miloslav Kinkal – Dveřekatalog
4 strany50 výtisků
445  Heroldův Rakovník 2015katalog
24 stran400 výtisků
446  Středočeské sdružení výrtvarníků – Členská výstava 2015katalog
ISBN: 978-80-87406-48-942 stran300 výtisků
447  František Zubalík – Obrazykatalog
4 strany50 výtisků
448  Martin Vaněček – Fotografiekatalog
4 strany50 výtisků
449  Tváře krajiny – Umělecká beseda Václavu Rabasovikatalog
ISBN: 978808740649668 stran
450  Jindřich Richter – Mé 20. stoletíkatalog
4 strany50 výtisků
451  Jaroslav Krejčí – Rakovník v proměnách časubrožura
ISBN: 978-80-87406-50-284 stran600 výtisků
452  Vilém Žák – Žánrové obrázky z Vietnamu a Kambodžekatalog
4 strany50 výtisků
453  František Hodonský – Protější břehkatalog
ISBN: 798-80-87406-51-940 stran300 výtisků
454  Vladimír Zuska – Malíř Jesenickakatalog
4 strany50 výtisků
455  Pavel Hokynek – Tekuté a těkavé (Praha, Londýn, Hřebeč)katalog
16 stran50 výtisků
456  Jiří Rozinek – Krásy jižní Afriky a západu USAkatalog
4 strany50 výtisků
457  Zbyšek Sion – Obrazy Pavla Wohla a obrazy Petra Wohlakatalog
ISBN: 978-80-87406-52-646 stran300 výtisků
458  Jan Švácha – Cesta kolem Světlakatalog
4 strany50 výtisků
459  S. Klimeš, J. Kačer – Taková normální výstava dvou kamarádůkatalog
24 stran50 výtisků
460  Šest sochařů z Mánesakatalog
ISBN: 978-80-87406-53-340 stran300 výtisků
461  Bohumil Obst – Můj makrosvětkatalog
4 strany50 výtisků
462  Jaroslav Hruška, Svatopluk Šaldakatalog
4 strany50 výtisků
463  David Janouchkatalog
4 strany50 výtisků
464  Heroldův Rakovník 2016katalog
24 stran400 výtisků
465  Středočeské sdružení výtvarníků, Členská výstava 2016katalog
ISBN: 978-80-87406-54-040 stran300 výtisků
466  Karel Kestner, Marie Kovaříková – V takové krásné společnosti IIkatalog
24 stran50 výtisků
467  Petr a Pavel Nejmanovikatalog
4 strany50 výtisků
468  Jiří Matouš Trnka, Marie Trnkovákatalog
ISBN: 978-80-87406-55-740 stran300 výtisků
469  Výstava obrazů J. J. Králekatalog
24 stran100 výtisků
470  Milan Salák – Obrazy s obrazybrožura
ISBN: 978-80-87406-56-442 stran300 výtisků
471  Zdeněk Radvan, Zdeněk Ledvina – Na cestěkatalog
6 stran50 výtisků
472  Marcela Vichrová – Pohádkářkatalog
20 stran50 výtisků
473  Jan Tichýkatalog
ISBN: 978-80-87406-57-140 stran300 výtisků
474  Tomáš Kališ – WIND HOLLANDkatalog
4 strany50 výtisků
475  Nové sdružení pražských umělcůkatalog
ISBN: 978-80-87406-58-844 stran300 výtisků
476  Luboš Abrahám – souvislostikatalog
4 strany50 výtisků
477  Jaroslav Beneš, Miroslav Machotkakatalog
24 stran100 výtisků
478  Jiří Polák – 70katalog
ISBN: 978-80-87406-59-540 stran300 výtisků
479  František Beneš – Fotografie
4 strany50 výtisků
480  Rakovník v dílech umělců tří století ze sbírek Rabasovy galeriekatalog
ISBN: 978-80-87406-60-156 stran600 výtisků
481  František Zuska 1887–1955
ISBN: 978-80-87406-61-840 stran300 výtisků
482  Jiří Středakatalog
ISBN: 978-80-87406-62-536 stran300 výtisků
483  Heroldův Rakovník 2017katalog
24 stran400 výtisků
484  Středočeské sdružení výtvarníků, Členská výstava 2017katalog
ISBN: 978-80-87406-63-240 stran300 výtisků
485  Vlastimil Rada – kresby obrazykatalog
16 stran50 výtisků
486  Zbyněk Havlín, Jan Kovářík – Slyšet trávu růstkatalog
ISBN: 978-80-87406-64-940 stran300 výtisků
487  Tomáš Petříček – Malbykatalog
4 strany50 výtisků
488  Miroslava Zychová – Želvím krokemkatalog
ISBN: 978-80-87406-65-640 stran300 výtisků
489  Miroslav Sanytrák – Fotografiekatalog
4 strany50 výtisků
2501  Ota Janeček – Poetické obrazy a kresbykatalog
4441  Obrazy Pavla Wohla a obrazy Petra Wohlakatalog
4 strany50 výtisků
4442  Pavel Vácha – Sedmdesát pět portrétůkatalog
52 stran50 výtisků